20,000 ONT Airdrop cho các tài khoản ký quỹ mới! Giao dịch ONT với giải thưởng lên tới 80,000 ONT!

0
90

Để chào mừng sự kiện cặp giao dịch ký quỹ ONT/BTC và ONT/USDT niêm yết trên Binance.com, Binance và ONT cùng nhau mang tới giải thưởng lên tới 100,000 ONT cho người dùng trên toàn thế giới. 

Thời gian chương trình:  7:00 ngày 11/09/2019 đến 7:00 ngày 18/09/2019

Chương trình A: Mở một tài khoản Ký Quỹ để cùng chia nhau giải thưởng 20,000 ONT
Người dùng mở một tài khoản ký quỹ Binance, mượn thành công hơn 500 ONT, và giao dịch trên cặp giao dịch ký quỹ ONT trong suốt thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận được 20 ONT phần thưởng. Việc trả thưởng tiếp tục cho ai giao dịch trước được nhận trước cho đến khi toàn bộ 20,000 ONT được tặng hết. 

Các bước để tham gia:

Đăng nhập/Đăng ký →User center (Trung Tâm Người Dùng)→Dashboard→Margin→Open margin account (Mở tài khoản ký quỹ)

User center→Wallet→Banlance→Margin→Funds→Transfer→Borrow/Repay→Trade (ONT/BTC, ONT/USDT)

Chương trình B: Giao dịch với giải thưởng lên tới ONT, 80,000 ONT

Tất cả người dùng với khối lượng giao dịch ít nhất 200 ONT (bao gồm cả mua & bán) trên tất cả các cặp giao dịch ONT trên Binance.com (bao gồm cả sàn giao dịch thông thường và giao dịch ký quỹ) trong suốt thời gian chương trình sẽ tự động được tham gia chương trình
Tất cả người dùng sẽ có khối lượng giao dịch cộng lại thành một nhóm để cùng nhận tổng giải thưởng cho cả nhóm. Người dùng sẽ được nhận phần thưởng dựa theo tổng khối lượng giao dịch của cả nhóm, được tính như dưới. 

Mục tiêu khối lượng giao dịch 1:

Nếu tổng khối lượng giao dịch nhóm đạt 25,000,000 ONT cho đến cuối chương trình, tất cả người tham gia sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 30,000 ONT dựa theo tỉ lệ khối lượng giao dịch của từng người.

Mục tiêu khối lượng giao dịch 2: 

Nếu tổng khối lượng giao dịch nhóm đạt  50,000,000 ONT cho đến cuối chương trình, tất cả người tham gia sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 60,000 ONT dựa theo tỉ lệ khối lượng giao dịch của từng người.

Mục tiêu khối lượng giao dịch 3:

Nếu tổng khối lượng giao dịch nhóm đạt 75,000,000 ONT  cho đến cuối chương trình, tất cả người tham gia sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 80,000 ONT dựa theo tỉ lệ khối lượng giao dịch của từng người.

Điều khoản:

  • Phần thưởng sẽ được phân phối tới nhóm cuối cùng đạt khối lượng giao dịch mục tiêu và không stacking. Ví dụ, đạt được khối lượng giao dịch mục tiêu 3 thì tất cả người dùng sẽ chia đều nhau 80,000 ONT.
  • Giải thưởng cho mỗi người dùng chương trình B = (Khối lượng giao dịch người dùng/ Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng trong nhóm) × Khối lượng giao dịch cuối cùng đạt được nhận thưởng. 
  • Người dùng đạt khối lương giao dịch 200 ONT sẽ được tự động vào nhóm. 
  • Khối lượng giao dịch bao gồm cả tổng Mua và Bán (trừ những giao dịch tự mua tự bán).
  • Người dùng tham gia có thể nhận giải thưởng từ cả chương trình A và B.
  • Các cặp giao dịch trong chương trình B bao gồm ONT/BNB,ONT/BTC, ONT/ETH, ONT/PAX, ONT/USDC và ONT/USDT.
  • Binance hoàn toàn có quyền loại bỏ những tài khoản được cho rằng có liên quan tới giao dịch tự mua bán hay có biểu hiện thao túng thị trường.
  • Giải thưởng được phân phối trong vòng 2 tuần kể từ khi kết thúc cuộc thi. Bạn có thể đăng nhập và kiểm tra giải thưởng trong phần Lịch sử phân phối – Trung Tâm Người Dùng.
  • Khối lượng giao dịch của mỗi tài khoản sub và ký quỹ sẽ được tính cộng vào tài khoản thông thường để tính số cuối cùng. Tuy nhiên, mỗi tài khoản sub sẽ không được xem như một tài khoản riêng để tham gia cuộc thi này. 
  • Binance hoàn toàn có quyền tự quyết, quyền huỷ hoặc điều chỉnh Cuộc thi hay những điều luật của Cuộc thi.

Cảnh báo rủi ro : Đầu tư tiền mã hoá khó tránh khỏi rủi ro cao trong thị trường. Hãy thực sự thận trọng với khoản đầu tư của mình. Binance sẽ luôn làm tốt nhất để chọn ra những đồng tiền mã hoá tiêu chuẩn, chất lượng, nhưng sẽ không thể chịu trách nhiệm cho những thua lỗ trong việc đầu tư của bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây