Sử dụng BNB để thanh toán phí

0
170
Giải thích quy tắc:
Những người dùng tham gia giao dịch trên nền tảng Binance, bất luận là giao dịch loại token nào, khi cần thanh toán phí giao dịch, nếu có đủ BNB hệ thống sẽ áp dụng ưu đãi trên số phí cần thanh toán (tỷ lệ ưu đãi cụ thể vui lòng xem bảng sau) đồng thời căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm đó để tính ra số lượng BNB cần khấu trừ, sử dụng BNB để thanh toán phí.
Người dùng có thể tiến hành khởi động hoặc tắt việc sử dụng BNB để trả phí giao dịch.
Tỷ lệ ưu đãi hiện tại là 25%
Lưu ý: Thời gian được tính ở đây là thời gian từ khi Binance thành lập (13.07.2018) chứ không phải thời gian kể từ khi bạn đăng ký tài khoản.
Câu hỏi thường gặp:
1. Logic chuyển đổi BNB theo giá trị thị trường là gì?
Nếu phí giao dịch cần thu là NEO thì căn cứ theo tỷ lệ chuyển đổi trên thị trường giữa NEO và BNB để tiến hành tính toán, lấy giá mới nhất trên thị trường của NEO/BTC và BNB/BTC, tỷ lệ chuyển đổi của NEO/BNB = giá thị trường mới nhất của NEO/BTC / giá thị trường mới nhất của BNB/BTC.
Trong đó chu kỳ cập nhật giá thị trường mới nhất là 1s/lần.
2. Có thể tự chọn việc khởi động hoặc tắt việc sử dụng BNB để chiết khấu phí giao dịch không?
Có thể, tại phần tổng quan tài khoản trong trung tâm người dùng có thể tìm thấy nút cài đặt ở góc dưới bên phải. Tại giao diện giao dịch cũng có lời nhắc tương ứng.
Trung tâm người dùng
Giao diện giao dịch
3. Nếu phí giao dịch vốn dĩ cần nộp là BNB thì sẽ tính như thế nào?
Nếu phí giao dịch cần nộp là BNB, nếu bạn khởi động chức năng thanh toán phí giao dịch bằng BNB thì bạn sẽ được thụ hưởng ưu đãi tương ứng, nếu bạn đóng chức năng này thì sẽ thu 100% phí giao dịch BNB.
4. Nếu đã khởi động chức năng thanh toán phí bằng BNB nhưng BNB không đủ thì tính như thế nào?
Khi BNB không đủ sẽ căn cứ theo Biểu phí để tiến hành thu phí giao dịch.
Ngoài ra, Binance đã hỗ trợ chức năng sử dụng BNB thanh toán lãi vay trong tài khoản margin được hưởng ưu đãi, chi tiết vui lòng xem tại: https://www.binance.com/vn/support/faq/360035983531

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây