Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (30/03/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (30/03/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (30/03/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ của các hợp đồng XRP ký quỹ bằng coin vào lúc 16:00 ngày 30/03/2021 (Giờ Việt Nam) và các hợp đồng LINK ký quỹ bằng coin vào lúc 16:00 ngày 01/04/2021 (Giờ Việt Nam) với mức ký quỹ và đòn bẩy mới như được nêu rõ trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh tuỳ theo từng cấp. Các vị thế đã lập trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Lưu ý quan trọng, thay đổi ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của các Hợp đồng kỳ quỹ bằng Coin được nêu ở trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (v.d tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tại khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
  • XRPUSD Perpetual, XRPUSD Quarterly 0625, XRPUSD Quarterly 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo XRP)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo XRP)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
20x
Vị thế ≤ 500.000
Vị thế ≤ 500.000
2.00%
5.00%
10x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
3,70%
10.00%
7x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
5.00%
14,30%
6x
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
5.00%
16,70%
5x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
2.000.000 <Vị thế ≤ 3.000.000
10.00%
20.00%
4x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
3.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
12.50%
25.00%
3x
15.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
15.00%
33,30%
2x
Vị thế > 20.000.000
Vị thế > 10.000.000
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 20.000.000
Vị thế > 10.000.000
25.00%
100.00%
  • LINKUSD Perpetual, LINKUSD Quarterly 0625, LINKUSD Quarterly 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo LINK)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo LINK)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
20x
Vị thế ≤ 10.000
Vị thế ≤ 10.000
2,15%
5,00%
10x
10.000 <Vị thế ≤ 20.000
10.000 <Vị thế ≤ 20.000
4,00%
10,00%
7x
20.000 < Vị thế ≤ 40.000
20.000 < Vị thế ≤ 40.000
5,00%
14,30%
6x
40.000 < Vị thế ≤ 80.000
40.000 < Vị thế ≤ 60.000
5,00%
16,70%
5x
80.000 < Vị thế ≤ 160.000
60.000 < Vị thế ≤ 80.000
10,00%
20,00%
4x
160.000 < Vị thế ≤ 280.000
80.000 < Vị thế ≤ 100.000
12,50%
25,00%
3x
280.000 < Vị thế ≤ 400.000
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
15,00%
33,30%
2x
Vị thế > 400.000
Vị thế > 150.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 400.000
Vị thế > 150.000
25,00%
10000%
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Binance sẽ có nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi thông báo cho người dùng. Có thể có những trường hợp người dùng không nhận được thông báo đúng hạn do mạng chậm trễ, lỗi hệ thống máy tính và các trường hợp bất khả kháng khác. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Vui lòng cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng.
Hãy chủ động theo dõi trạng thái tài khoản và đánh giá mức độ rủi ro cho tài khoản của bạn. Người dùng nên tăng thêm ký quỹ hoặc giảm vị thế của mình để tránh bị thanh lý trước khi số dư ký quỹ tài khoản giảm xuống mức ký quỹ duy trì.
Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
30/03/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi Binance trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (30/03/2021)
4.7 trên 62 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây