Cập nhật Cơ chế tính toán Số dư BNB Hàng ngày

0
82
Thân gửi các Binancian,
Cơ chế tính toán để ghi nhận số dư BNB hàng ngày của người dùng đã được thay đổi từ các lần chụp số dư vào lúc 07:00 AM (giờ Việt Nam) mỗi ngày sang thành tính Số dư BNB Trung bình Hàng ngày (bao gồm BNB nắm giữ trong Tài khoản Binance bình thường, Tài khoản Margin, Tài khoản Phụ, Sản phẩm Binance Savings, Tài khoản Binance Fiat, Tài khoản Ví Binance Futures và Tài khoản Ví Binance Card và Tài khoản Launchpool).
Tổng Số dư BNB Trung bình Hàng ngày = Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Spot + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Margin + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Phụ + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Binance Savings + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Binance Fiat + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Ví Binance Futures + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Ví Binance Card + Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Launchpool.
Lưu ý:
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Spot được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản spot đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Phụ được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản phụ đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Tổng của các lần chụp số dư hàng giờ của Số dư BNB ròng(Số dư BNB ròng = Tổng số dư BNB – BNB vay mượn – BNB trả lãi)của cả tài khoản margin chính và phụ trong một ngày và chia cho 24 (giờ). Xin lưu ý rằng số dư tài khoản margin có thể là số dư âm.
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Savings được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Savings đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Fiat được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Fiat đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Futures được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Futures đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Ví Binance Card được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của Tài khoản Ví Binance Card đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Launchpool được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Launchpool đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
Lần cập nhật cơ chế tính toán số dư BNB sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận sau của Hệ sinh thái Binance:
Hãy lưu ý rằng:
 • Xin lưu ý rằng nếu tổng số dư BNB trung bình là số âm, thì đây sẽ được xem là số dư bằng 0.
 • Các lần chụp số dư hàng giờ sẽ diễn ra ngẫu nhiên
 • Các lệnh đang chờ cũng sẽ được tính vào số dư
 • Các vị thế trước ngày 02/08/2019 vẫn sẽ được tính theo cơ chế cũ
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
03/08/2020
Kết nối với Binance:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây