Binance sẽ hỗ trợ WINk (WIN) Airdrop cho người dùng nắm giữ TRON (TRX)

0
81

Xin chào các Binancians,
Binance xác nhận hỗ trợ WIN (WINK) Airdrop cho người dùng nắm giữ TRON (TRX). Airdrop WIN hàng tháng sẽ được phân phối và được tính như sau:
Số WIN nhận được của người dùng A = Số TRX nắm giữ bởi người dùng A tại thời điểm mỗi lần sao chụp/ Tổng số TRX nắm giữ bởi Binance tại thời điểm mỗi lần sao chụp * Tổng số WIN nhận được bởi Binance dựa trên tổng số TRX nắm giữ với mỗi airdrop hàng tháng

WIN Airdrop đầu tiên, Sao chụp ngày 2019/08/27

Trong lần WIN airdrop đầu tiên (tương đương tới 1.1% tổng lượng cung token WINk), Binance sẽ tiến hành sao chụp tất cả số dư TRX của người dùng Binance vào lúc 23:00 ngày 27/08/2019 và phân phối số WIN tương ứng cho người dùng nắm giữ TRX trong vòng 7 ngày.

WIN Airdrop hàng tháng

Năm 1 (Airdropping 1.2% của tổng lượng cung)

Từ 27/09/2019 đến 27/08/2020 lần airdrop đầu tiên, việc sao chụp TRX sẽ được hoàn tất vào lúc 23:00 ngày 27 hàng tháng (lần sao chụp đầu tiên trong Năm 1 sẽ tiến hành lúc 23:00 ngày 27/09/2019). Tổng số lượng 999,000,000 WIN sẽ được phân phối tới người dùng nắm giữ TRX mỗi tháng dựa trên số TRX họ nắm giữ. 

Năm 2 (Airdropping 1.3% của tổng lượng cung)

Từ 27/09/2019 đến 27/08/2021, việc sao chụp TRX sẽ được hoàn tất vào lúc 23:00 ngày 27 hàng tháng (lần sao chụp đầu tiên trong Năm 2 sẽ tiến hành lúc 23:00 ngày 27/09/2020). Tổng số lượng 1,082,250,000 WIN sẽ được phân phối tới người dùng nắm giữ TRX mỗi tháng dựa trên số TRX họ nắm giữ.

Năm 3 (Airdropping 1.4% của tổng lượng cung)

Từ  27/09/2021 đến 27/08/2022, việc sao chụp TRX sẽ được hoàn tất vào lúc 23:00 ngày 27 hàng tháng (lần sao chụp đầu tiên trong Năm 3 sẽ tiến hành lúc 27/09/2021).Tổng số lượng 1,165,500,000 WIN sẽ được phân phối tới người dùng nắm giữ TRX mỗi tháng dựa trên số TRX họ nắm giữ.

Hãy chú ý:

  • Token TRX đang chưa nạp xong hoặc rút vào thời điểm sao chụp sẽ không được tính vào tổng số dư TRX của bạn. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian hoàn tất việc nạp và rút trước thời điểm sao chụp.
  • TRX trong tài khoản ký quỹ sẽ không được tính vào mỗi lần sao chụp. Số dư trong tài khoản phụ sẽ được cộng vào tài khoản Master mỗi lần sao chụp.
  • Số dư TRX dưới 100 TRX (bao gồm cả trong giao dịch) sẽ không đủ điều kiện tham gia airdrop.

Để có thêm thông tin, hãy tham khảo thông báo chính thức từ WINk: WINk unveils more details regarding WINk (WIN) airdrops for TRON (TRX) holders

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

13/08/2019

 

Kết nối với Binance: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây