Binance sẽ hỗ trợ thêm chương trình Staking với giải thưởng lên tới 200 triệu ALGO

0
82

Xin chào các Binancians,

Tiếp tục chương trình Algorand Staking ban đầu với 220,000 ALGO, Binance sẽ tham gia hỗ trợ Algorand chương trình Staking phần thưởng 200 triệu ALGO. Algorand Foundation sẽ dành riêng 200 triệu ALGO Staking phân phối qua mạng lưới của mình trong hai năm tới. Phần thưởng này sẽ được phân phối mỗi 6 tháng cho những người tham gia staking trong mạng lưới.

Bắt đầu từ 01/09/2019, Binance sẽ tham gia chương trình 200 triệu ALGO này và phân phối các phần thưởng nhận được từ chương trình như sau
Các điều luật của chương trình ALGO Staking

Phần thưởng trên Binance sẽ được tính như sau:

  • Bắt đầu từ 01/09/2019, Binance sẽ bắt đầu tiến hành sao chụp hàng ngày số dư của người dùng nắm giữ ALGO tham gia chương trình lúc 7:00

Số ALGO phát sinh của mỗi người dùng = Tổng số phần thưởng ALGO staking Binance nhận được * Tỷ lệ ALGO nắm giữ của người dùng

Tỷ lệ ALGO nắm giữ của người dùng = Số ALGO người dùng nắm giữ / Tổng số ALGO nắm giữ bởi Binance.

  • Người dùng phải nắm giữ ít nhất 2 ALGO để đủ điều kiện nhận phần thưởng staking.
  • Phần thưởng staking ALGO từ chương trình này sẽ được tính và phân phối trong hai năm tới, với giai đoạn phân phối đầu tiên trong 6 tháng từ 01/09/2019 đến 01/03/2020.
  • Những phần thưởng này sẽ được phân phối mỗi 6 tháng, với lần phân phối đầu tiên trong vòng 1 tuần kể từ khi nhận được từ Chương trình phần thưởng Staking. Phần thưởng staking ALGO tiêu chuẩn được tính hàng ngày và phân phối hàng tháng theo thông báo trước tại đây.

Hãy chú ý:

  • Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành sao chụp hàng ngày và phân phối 220,000 ALGO Initial Algorand Staking Airdrop vào 01/09/2019. Chương trình phần thưởng 200 triệu ALGO staking của Algorand Foundation là một sự bổ sung thêm với chương trình staking ALGO trước đây của chúng tôi. 
  • Bất cứ phần thưởng nào nhận được từ chương trình staking 220,000 ALGO Initial Staking Rewards Airdrop cũng sẽ được tính vào số dư của người dùng cho việc sao chụp hàng ngày của chương trình Staking ALGO.

Binance đã thiết lập việc nắm giữ của mình nhằm đảm bảo người dùng của chúng tôi nhận được nhiều nhất cho chương trình staking vào những tháng tới. Tuy nhiên, nếu chúng ta gặp phải một lượng lớn ALGO được rút đi, phần thưởng của chương trình cũng sẽ giảm đi. Binance muốn đảm bảo rằng bất cứ phần thưởng nào nhận được từ chương trình sẽ được phân phối tới những người dùng nắm giữ ALGO của chúng tôi.
Để có thông tin minh bạch tất cả các ví tham gia chương trình Phần thưởng staking 200 triệu ALGO của Algorand Foundation, hãy tham khảo toàn bộ danh sách tại đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

21/08/2019

 

Kết nối với Binance: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây