Binance ra mắt Chương Trình Giảm Phí Giao Dịch Theo Bậc Mới và điều chỉnh tỷ lệ giảm giá đồng BNB

0
95

Xin chào các Binancians, Như trong whitepaper của chúng tôi, Binance sẽ điều chỉnh tỷ lệ giảm giá áp dụng cho phí giao dịch sử dụng token BNB. Tỷ lệ giảm giá chi phí giao dịch bằng đồng BNB sẽ được điều chỉnh từ 50% xuống còn 25% vào lúc 11:00 sáng ngày 20/07/2018, như phần trích dẫn bên dưới từ whitepaper của chúng tôi.  

  Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tỉ lệ giảm giá 50% 25% 12.5% 6.75% Không giảm

Ngoài ra, để cảm ơn sự ủng hộ không ngừng mà chúng tôi nhận được từ phía các bạn, những người dùng Binance, chúng tôi sẽ giới thiệu Chương trình Giảm Phí Dịch Theo Bậc và áp dụng luôn từ 8:00 sáng ngày 21/07/2018, chi tiết trong bảng phía dưới:

Bậc Số dư BNB Khối lượng giao dịch 30 ngày qua Người tạo lệnh Người khớp lệnh
General 0 BNB <100BTC 0.100% 0.100%
VIP 1 50 BNB ≥100 BTC 0.090% 0.100%
VIP 2 200 BNB ≥500 BTC 0.080% 0.100%
VIP 3 1,000 BNB ≥4,500 BTC 0.070% 0.090%
VIP 4 2,000 BNB ≥10,000 BTC 0.060% 0.080%
VIP 5 3,500 BNB ≥20,000 BTC 0.050% 0.070%
VIP 6 6,000 BNB ≥40,000 BTC 0.040% 0.060%
VIP 7 9,000 BNB ≥80,000 BTC 0.030% 0.050%
VIP 8 11,000 BNB ≥150,000 BTC 0.020% 0.040%

Các điều lệ chương trình :

  1. Vào 7:00 sáng hàng ngày, Binance sẽ đánh giá khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua của bạn và số dư BNB trong tài khoản. Nếu bạn đạt cả những tiêu chuẩn đã đặt ra để đạt các bậc, các cấp độ và chi phí tương ứng cho Người tạo /Người khớp lệnh sẽ được cập nhật một giờ sau 8:00 sáng mỗi ngày.
  2. Ví dụ: Nếu bạn đang ở bậc General và khối lượng giao dịch của bạn trong 30 ngày qua là 500 BTC (VIP 2) và bạn có số dư là 50 BNB (VIP 1), thì bạn sẽ được nâng cấp lên bậc VIP 1 (Người tạo lệnh 0.09% / Người khớp lệnh 0.10%).
  3. Mức giảm phí giao dịch như trên dành cho mỗi Bậc có hiệu lực trong vòng 24 giờ từ lúc 8:00 sáng.
  4. Chương trình giảm phí giao dịch này là chương trình độc lập với những chương trình khác của chúng tôi. Bạn sẽ vẫn có thể hưởng lợi từ những chương trình khác, như mức giảm 25% phí giao dịch khi thanh toán bằng đồng BNB.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

19/07/2018

 

 

Kết nối với Binance:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây