Binance ra mắt chương trình Airdrop JEX Token cho tất cả người dùng nắm giữ BNB

0
74

Xin chào các Binancians,
Binance đã hoàn tất việc mua lại JEX, một nền tảng giao dịch tài sản mã hoá thông thường và phái sinh. JEX đã đổi tên thành Binance JEX và sẽ hoạt đông như một đội ngũ độc lập trong hệ sinh thái Binance.

Dưới đây là tổng kết cách xử lý với token JEX và lợi nhuận từ Binance JEX như sau:

  • JEX tokens sẽ được chuyển từ chuẩn token ERC20 sang chuẩn token BEP2 trên Binance Chain. Binance JEX sẽ hỗ trợ tất cả người dùng hoàn tất việc chuyển đổi này. Khi việc chuyển đổi hoàn tất, JEX sẽ gửi đăng ký yêu cầu niêm yết trên Binance DEX.
  • BNB sẽ có các ưu đãi tương tư như token JEX trên nền tảng Binance JEX, bao gồm cả việc sử dụng để giảm phí và ưu tiên sử dụng thử nghiệm các sản phẩm mới trong tương lai, và các giảm giá giảm phí liên quan. 
  • Binance sẽ phân phối tất cả 200,000,000 token JEX không khoá của đội ngũ tới người dùng nắm giữ BNB trên Binance.com. Binance sẽ sao chụp tất cả số dư BNB thấp nhất của người dùng từ 7:00 ngày 06/09/2019 đến 7:00 ngày 06/10/2019 và tính một tỷ lệ nắm giữ BNB của mỗi người dùng vào thời điểm cuối cùng của giai đoạn nắm giữ. (chi tiết công thức như dưới). Người dùng sẽ phải nắm giữ ít nhất 10 BNB mỗi ngày trong suốt thời gian yêu cầu để có tiêu chuẩn để tham gia chương trình airdrop này. 
  • Bắt đầu từ 06/10/2019, Binance JEX sẽ thực hiện việc airdrop token JEX hàng tháng tới những người dùng nắm giữ BNB tương đương 30% lợi nhuận của Binance JEX trong mỗi tháng tương ứng. Việc phân phối chương trình airdrop này sẽ được tính bằng cách sao chụp số dư BNB thấp nhất trong tất cả tài khoản người dùng mỗi ngày từ 7:00 ngày mùng 6 hàng tháng tới 7:00 ngày mùng 6 tháng tiếp theo và tính một tỷ lệ nắm giữ BNB của mỗi người dùng vào thời điểm cuối cùng của giai đoạn nắm giữ. (chi tiết công thức như dưới). Người dùng sẽ phải nắm giữ ít nhất 10 BNB mỗi ngày trong suốt thời gian yêu cầu để có tiêu chuẩn để tham gia chương trình airdrop này.
    Chương trình airdrop hàng tháng này sẽ bắt đầu chạy trong một năm đầu tiên và có thể được điều chỉnh vào năm thứ hai tuỳ theo các điều kiện của thị trường.

Chi tiết công thức phân phối

Số JEX mỗi người dùng nhận được = Tổng số JEX tokens phân phối * Tỷ lệ người dùng nắm giữ BNB.

Tỷ lệ người dùng nắm giữ BNB = Số lượng BNB người dùng nắm giữ thấp nhất mỗi ngày/ Tổng số tất cả số lượng người dùng nắm giữ BNB mỗi ngày. 

Hãy chú ý: 

  • Số dư BNB thấp nhất của mỗi người dùng mỗi ngày bao gồm số BNB trong tài khoản giao dịch thông thường, tài khoản phụ, tài khoản Binance Lending, nhưng không bao gồm số BNB trong tài khoản ký quỹ.
  • Số dư BNB dưới 10 BNB (cả trong các giao dịch đang mở) sẽ không được tính vào số BNB nắm giữ hàng ngày.
  • Số BNB nắm giữ được tính hàng ngày với số JEX phân phối hàng tháng. Việc phân phối được hoàn tất trong vòng 2 tuần của mỗi giai đoạn nắm giữ. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

06/09/2019

 

Kết nối với Binance: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây