Binance cập nhật chương trình liên kết giới thiệu – Nhận hoa hồng từ giao dịch giao ngay và giao dịch Futures từ người giới thiệu mới

0
92

Xin chào các Binancians,

Binance đã liên kết phí hoa hồng giao dịch cho cả hai chương trình liên kết giới thiệu của Giao dịch Giao ngay và Giao dịch Futures vào lúc 23:00 ngày 11/05/2020.

Đối với mọi người dùng mới được giới thiệu thành công vào Binance, người giới thiệu sẽ nhận được một khoản hoa hồng về phí bất cứ khi nào người dùng mới đó (được bạn giới thiệu) giao dịch trên thị trường giao ngay hoặc trên thị trường Futures của Binance. Điều này có nghĩa là bây giờ bạn có thể tự do mời người dùng thông qua liên kết giới thiệu của giao dịch giao ngay hoặc liên kết giới thiệu của giao dịch Futures và nhận hoa hồng từ cả hai.

Ví dụ A:

Người dùng A mời Người dùng B thông qua liên kết giới thiệu giao dịch giao ngay. Người dùng A hiện nhận được hoa hồng giới thiệu về phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào họ giao dịch trên cả thị trường giao ngay lẫn thị trường Futures của Binance.

Ví dụ B:

Người dùng A mời Người dùng B thông qua liên kết giới thiệu giao dịch Futures. Người dùng A hiện nhận được hoa hồng giới thiệu về phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào họ giao dịch trên bất kỳ thị trường giao ngay, ký quỹ hoặc Futures của Binance.

Tỷ lệ hoa hồng và khoản kickback/chiết khấu được thiết lập như sau:

Đối với Giao dịch Giao ngay:

 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời ít hơn 500 BNB và tỷ lệ giới thiệu cơ sở của họ là 20%, họ có thể chọn chia sẻ 0%, 5% hoặc 10% với bạn bè họ mời.
 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời là 500 BNB trở lên, tỷ lệ giới thiệu cơ sở của họ được tăng lên 40% và họ có thể chọn chia sẻ 0%, 5%, 10%, 15% hoặc 20% với bạn bè họ mời.
 • Tỷ lệ giới thiệu cơ sở của các đối tác Chương trình liên kết giới thiệu Binance được tăng lên 41-50% và họ có thể chọn chia sẻ 0%, 5%, 10%, 15% hoặc 20% với bạn bè mà họ mời.
 • Tỷ lệ hoa hồng và kickback của Giao dịch Giao ngay được đặt “mặc định” cho tỷ lệ đối với giao dịch Futures khi mời người dùng mới.

Đối với Giao dịch Futures:

 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời ít hơn 500 BNB, tỷ lệ giới thiệu cơ sở của họ là 20%, trong đó họ sẽ chia sẻ lại 10% cho người được mời, phần thưởng người mời là 10%.
 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời là 500 BNB trở lên, tỷ lệ giới thiệu cơ sở của họ là 30%, trong đó họ sẽ chia sẻ lại 10% cho người được mời, phần thưởng người mời là 20%.
 • Tỷ lệ giới thiệu cơ sở của các Đối tác Chương trình liên kết giới thiệu Binance Futures là 40%, trong đó họ sẽ chia sẻ lại 10% trong 30 ngày đầu tiên cho người được mời, phần thưởng người mời là 30%.

Ghi chú:

 • Chương trình Liên kết giới thiệu không áp dụng cho người dùng được giới thiệu đến Binance thông qua chương trình liên kết giới thiệu giao dịch giao ngay hoặc Futures trước lúc 20:00 ngày 07/05/2020.
 • Liên kết giới thiệu mặc định cho Giao dịch giao ngay có thể được xem ở góc trên bên trái của trang đích liên kết giới thiệu và bạn có thể thay đổi liên kết ‘mặc định’ trên bất kỳ liên kết có sẵn nào. 
 • Nếu người dùng đăng ký tài khoản từ liên kết giới thiệu Futures, tỷ lệ giới thiệu của tài khoản giao ngay của họ sẽ được xác định bởi liên kết mặc định trong giao dịch giao ngay. Nếu người mời sau đó thay đổi liên kết mặc định của họ sang một liên kết khác với tỷ lệ hoa hồng giao ngay khác, người được mời vẫn sẽ giữ nguyên tỷ lệ giới thiệu giao ngay được áp dụng tại thời điểm đăng ký tài khoản.  
 • Dữ liệu liên kết giới thiệu giao dịch giao ngay và Futures vẫn có thể được xem trên các trang đích tương ứng. Trang đích liên kết giới thiệu cho giao dịch giao ngay & Trang đích liên kết giới thiệu cho giao dịch Futures.
 • Quy tắc về chương trình liên kết giới thiệu cho cả chương trình giao ngay và Futures không thay đổi.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

13/05/2020

 

Kết nối với Binance: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây