Báo cáo dự án – MOBOX (MBOX)

Báo cáo dự án – MOBOX (MBOX)

0
Báo cáo dự án – MOBOX (MBOX)

 Nền Tảng Game với Hệ Sinh Thái Free-to-Play và Play-to-Earn.

19/08/2021

 • MOBOX là một nền tảng game kết hợp giữa yield farming và farming NFT để tạo ra hệ sinh thái free-to-play và play-to-earn. MOBOX kết nối mỗi metaverse qua NFT và nhằm đạt được khả năng tương tác NFT giữa các trò chơi và các nền tảng.
 • Mục đích của dự án nhằm tăng tiện ích NFT của mỗi tựa game và phát triển thêm nhiều tiện ích thời gian thực hơn cho NFT..
 • MBOX là token tiện ích gốc (NUT)của MOBOX và được sử dụng trong các trường hợp sau đây:
  • Đơn vị tiền tệ trong trò chơi: Token MBOX được dùng như một đơn vị tiền tệ trong game để mua các dịch vụ trong trò chơi, chẳng hạn như mua nhân vật, tham gia bánh xe xổ số và dùng làm các ưu đãi có trong hoạt động của game như phần thưởng cho các trận đấu PvP (Player-versus-Player).
  • Quản trị: Chủ sở hữu token MBOX sẽ có thể gửi và bỏ phiếu cho các đề xuất có ảnh hưởng đến sự phát triển và hướng đi của nền tảng.
  • Khai thác thanh khoản: User có thể stake vào các pool thanh khoản khác nhau trên nền tảng hoặc stake MOMO NFT để kiếm phần thưởng đã stake và được trả bằng token MBOX.
  • Hộp bí ẩn NFT (Mystery Box): User có thể stake các token MBOX để có cơ hội nhận được Hộp bí ẩn MOMO NFT độc đáo.
  • Đấu giá MOMO NFT: User có thể đấu giá cho Legendary MOMO NFT bản giới hạn bằng cách sử dụng token MBOX.
 • Nền tảng này bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:
  • Thị trường NFT: Thị trường NFT phi tập trung nhằm để giao dịch, thuê và cho vay MOMO NFT.
  • Nhà sáng tạo Game: Tập hợp các API cho phép các nhà phát triển game khởi chạy và xuất bản trò chơi của họ trên nền tảng MBOX và sử dụng token MBOX và MOMO NFT.
  • Trình tạo NFT: Một bộ công cụ để user có thể tạo MOMO NFT của riêng họ với tiêu chuẩn ERC721.
 • MBOX được triển khai trên Binance Smart Chain (BSC) với 20%, 8%, 21%lần lượt thuộc về đội ngũ phát triển, quan hệ đối tác chiến lược, và marketing.51% của token MBOX được người dùng khai thác thông qua cơ chế GameFi trong suốt tất cả các game sẽ được phát hành trên nền tảng này.
 • MOBOX là một dự án ra mắt công bằngkhông bán trước, không cần nhà đầu tư và không khai thác trước. Token được phân phối dựa trên hoạt động nền tảng của người dùng, trên các tính năng khác nhau như yield farming, MOMO NFT staking MOBOX game.
 • Từ 19/08/2021, nguồn cung token tối đa của MBOX là 1.000.000.000 và nguồn cung lưu hành hiện tại là 43.885.469 (~ 4,39% nguồn cung token tối đa).

Các chỉ số chính (Tính từ 19/08/2021)

Ticker

MBOX

Nguồn Cung Token Tối Đa

1.000.000.000 MBOX

Nguồn Cung Ban Đầu Khi Niêm Yết Trên Binance

43.885.469 MBOX (~4.39% nguồn cung token tối đa)

Phân Bổ Binance Launchpool

3.000.000 MBOX

Ngày Khởi Chạy Binance Launchpool 

20/08/2021

1. MOBOX là gì?

MOBOX là một nền tảng trò chơi kết hợp giữa DeFi yield farming và GameFi NFT (MOMO) tạo ra một hệ sinh thái free-to-play và play-to-earn. Đội ngũ MOBOX bao gồm các thành viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và vận hành các nền tảng trò chơi xã hội.

Tương tác của user trên nền tảng MOBOX.

Nguồn: Tài liệu MOBOX

Cơ sở hạ tầng GameFi của MOBOX được xây dựng dựa trên hệ sinh thái DeFi đang phát triển và kết hợp với việc chơi game thông qua các NFT độc đáo. Nền tảng này được thiết kế để tìm ra các chiến lược yield hấp dẫn và tạo ra các NFT độc đáo có thể được sử dụng trên vô số trò chơi của MOBOX. Hiện dự án đã ra mắt trò chơi NFT Game (Token Master), sau đó là RPG Game (MOMO Blockchain Brawler).

MOBOX cũng đang hợp tác với các dự án đã thành lập trong hệ sinh thái để phát triển khả năng tương tác NFT trên các nền tảng và trò chơi. Nền tảng này đã tích hợp các NFT từ các dự án khác (ví dụ: PancakeSwap NFT), có thể được sử dụng trong các trò chơi của nền tảng MOBOX. Ngoài ra, đội ngũ của MOBOX cũng đang phát triển các cầu nối cross-chain cho NFT, điều này cho phép người dùng nạp NFT từ Binance Smart Chain (BSC), ETH và TRON.

MBOX là token tiện ích gốc (NUT) của nền tảng MOBOX, và được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn vị tiền tệ trong trò chơi: Token MBOX được dùng như một đơn vị tiền tệ trong game để mua các dịch vụ trong trò chơi, chẳng hạn như mua nhân vật, tham gia bánh xe xổ số và dùng làm các ưu đãi có trong hoạt động của trò chơi như phần thưởng cho các trận đấu PvP (Player-versus-Player).
 • Quản trị: Chủ sở hữu token MBOX sẽ có thể gửi và bỏ phiếu cho các đề xuất có ảnh hưởng đến sự phát triển và hướng đi của nền tảng.
 • Khai thác thanh khoản: User có thể stake vào các pool thanh khoản khác nhau trên nền tảng hoặc stake MOMO NFT để kiếm phần thưởng đã stake và được trả bằng token MBOX.
 • Hộp bí ẩn NFT: User có thể stake các token MBOX để có cơ hội nhận được Hộp bí ẩn MOMO NFT độc đáo.
 • Đấu giá MOMO NFT: User có thể đấu giá cho Legendary MOMO NFT bản giới hạn bằng cách sử dụng token MBOX.

Chính sách Mua Lại (Buyback) và Đốt (Burn) Token 

Nguồn: Tài liệu MOBOX

Nền tảng này cũng đã triển khai một chương trình mua lại và đốt được tài trợ bởi 80% tất cả lợi nhuận trên toàn bộ nền tảng, điều này sẽ làm giảm nguồn cung token tối đa của MBOX theo thời gian.

2. Tin tức gần đây

3. Hoạt động kinh tế và nguồn cung token

3.1 Phân bổ token (tại sự kiện khởi chạy token)

Tên Token

MBOX

Đối Tác Chiến Lược

8,00% tổng nguồn cung token

Contributors – Cộng Tác Viên

21,00% tổng nguồn cung token

Đội Ngũ Phát Triển

20,00% tổng nguồn cung token

Cộng Đồng

51,00% tổng nguồn cung token

3.2 Phân bổ token MBOX (tại sự kiện khởi chạy token)

3.3 Lộ trình phân phối token MBOX

Lưu ý: Biểu đồ không bao gồm MBOX đã đốt thông qua trò chơi và cơ chế tự động mua lại và đốt.

MBOX là một token nền tảng được triển khai trên Binance Smart Chain với 20%, 8%, 21% lần lượt dành cho đội ngũ phát triển, quan hệ đối tác chiến lược, marketing và những người ủng hộ cộng đồng. 51% token MBOX được user khai thác thông qua cơ chế GameFi trong suốt tất cả các trò chơi được phát hành trên nền tảng này.

Số tiền tối đa cho mỗi năm được áp dụng vào đầu mỗi năm. Bất kỳ token nào không được phát hành vào cuối năm sẽ bị đốt cháy vĩnh viễn. Hàng năm, DAO sẽ bỏ phiếu để phê duyệt cách phân bổ token cho mỗi trò chơi và cách token nên được phân bổ cho các đối tác chiến lược và marketing. Họ cũng có thể bỏ phiếu về số lượng được phát hành thông qua MOMO: NFT Farmer.

80% tất cả lợi nhuận trên toàn nền tảng được tài trợ để triển khai cho chương trình mua lại và đốt, điều này sẽ làm giảm nguồn cung token tối đa của MBOX theo thời gian.

4. Tổng quan về cộng đồng

MOBOX đã thúc đẩy phát triển một cộng đồng toàn cầu bằng cách rút ra từ kinh nghiệm trong việc xây dựng dApp trên các giao thức khác nhau.

Các chiến lược phát triển cộng đồng hiện tại của MOBOX bao gồm:

 • Hợp tác CoinMarketCap: Đã tạo NFT đồng thương hiệu được phân phối thông qua chiến dịch Learn và Earn. Một phiên bản giới hạn MOMO CoinMarketCap NFT đã được tạo ra cho Chương trình Phần thưởng Kim cương CMC
 • Thị trường Binance NFT: Đã tạo NFT đồng thương hiệu và cộng tác trong Sự kiện Mystery Box, nơi hoàn thành việc bán 23.500 Hộp bí ẩn (Mystery Box) trong vòng 2 giây.
 • Team Alliance: Cộng tác với một đội thể thao điện tử nổi tiếng để phát hành MOMO NFT bản giới hạn cũng như mở rộng các trò chơi MOBOX vào thế giới thể thao điện tử.

Các chiến lược phát triển cộng đồng hiện tại của MOBOX bao gồm:

 • Phát triển quan hệ đối tác với các dự án hệ sinh thái thông qua hợp tác MOMO NFT đồng thương hiệu.
 • Thúc đẩy quan hệ đối tác với các dự án NFT hiện có để phát triển khả năng tương tác của NFT và tăng tiện ích của NFTthông qua các MOBOX game.
 • Hợp tác trong tương lai với các đội thể thao điện tửđể giới thiệu cộng đồng game và tài sản của họ với thế giới NFT thông qua nền tảng MOBOX (ví dụ như đội Alliance e-sports)
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo và cuộc gặp gỡ về đề tài blockchain game để thu hút user tiềm năng.
 • AMA hàng tuần và các cuộc thi để cho người dùng thấy được giá trị của GameFi.
 • Cập nhật hàng tuần cho cộng đồng để cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

5. Các kênh cộng đồng và xã hội (tính từ 19/08/2021)

Báo cáo dự án – MOBOX (MBOX)
5 trên 30 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây