Astar (ASTR) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Astar (ASTR) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

0
Astar (ASTR) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Trung tâm dApp đa chuỗi trên Polkadot.


 • Astar Network là một trung tâm dApp đa chuỗi trên Polkadot. Nền tảng cung cấp cho người dùng các tính năng khác nhau, bao gồm stakingdApps, giải pháp L2X-VM (Máy Ảo Chéo) tương thích với Máy ảoEthereum (EVM).
 • ASTR là token tiện ích và quản trị của Astar, được sử dụng trong các trường hợp sau:
  • Phí giao dịch:Người dùng sẽ cần dùng token ASTR để thanh toán phí gas và thực hiện các hợp đồng thông minh.
  • Quản trị: Chủ sở hữu token ASTR có thể đề cử thành viên hội đồng và tham gia bỏ phiếu trên mạng.
  • Staking Mạng lưới: Người dùng có thể stake ASTR để trở thành validator hoặc ủy quyền tham gia vào sự đồng thuận của mạng lưới và đổi lại họ sẽ được thưởng ASTR.
  • Staking dApp: Thay vì staking để tham gia vào sự đồng thuận của mạng, người dùng có thể ủy thác token ASTR của họ cho các dự án xây dựng trên mạng lưới Astar để nhận về ASTR.
  • Triển khai Layer 2: Token ASTR sẽ được sử dụng để duy trì trạng thái ứng dụng layer 2. Khi các nhà phát triển triển khai dApp trên layer 2, họ cần phải ký quỹ ASTR trên Astar Network layer 1.
 • Astar bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:
  • Polkadot: Polkadot tạo điều kiện cho giao tiếp cross-chain và khả năng tương tác bằng cách kết nối nhiều blockchain thành một mạng thống nhất. Astar là phiên bản hệ sinh thái Polkadot của Shiden Network (SDN) trong hệ sinh thái Kusama.
  • Parachain: Parachain là các blockchain độc lập (Shard) có thể kết nối với Polkadot.
  • Crowdloan: Đây là một phương pháp để các dự án gây quỹ cho một vị trí parachain trên mạng lưới Polkadot. Người dùng tạm thời khóa DOT của họ để đổi lấy phần thưởng từ nhóm phát triển dự án, thường ở dạng token gốc.
  • Đấu giá vị trí (Slot Auction): Đối với các dự án hoạt động như một parachain trên Polkadot, họ sẽ phải giành được một vị trí trong phiên đấu giá parachain. Astar đã thắng trong phiên đấu giá vị trí thứ 3 thông qua một kênh cộng đồng, do đó đảm bảo một parachain Polkadot trong 96 tuần.
 • Dự án đã huy động được gần 10 triệu token DOT từ hơn 27 nghìn contributortrong crowdloanAstar cho phiên đấu giá vị trí Polkadot parachain.
 • Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, tổng nguồn cung token của ASTR là 7.000.000.000và nguồn cung lưu hành khi niêm yết sẽ là 1.570.000.000 (~ 22,43% tổng nguồn cung token).
 • Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token của ASTR tại đây.
 • Website
 • Medium
 • Twitter
 • Tài liệu
 • Explorer
Astar (ASTR) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án
5 trên 40 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây