Alpaca Finance (ALPACA) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Alpaca Finance (ALPACA) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

0
Alpaca Finance (ALPACA) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Nền Tảng Cho Phép Nâng Cao Năng Suất Dựa Trên Binance Smart Chain.


 • Alpaca Finance là một giao thức cho vay cho phép nâng cao năng suất dựa trên Binance Smart Chain (BSC). Nền tảng này giúp người dùng kiếm được lợi tức ổn định trên tài sản tiền mã hoá của họ và cung cấp các khoản vay không được phân cấp cho người đi vay để khai thác lợi suất bằng đòn bẩy.
 • ALPACA là token tiện ích gốc của nền tảng và có các trường hợp sử dụng hiện tại và tương lai như sau:
  • Staking: Người dùng có thể stake token ALPACA cho ALPACA có lãi suất (ibALPACA). Ngoài ra, người dùng có thể stake thêm ibALPACA của họ trên Grazing Range để kiếm phần thưởng staking được trả bằng các token của dự án khác.
  • Chia sẻ phí hiệu suất: Một số cơ chế giúp phân phối phí hiệu suất nền tảng và biến ALPACA trở thành token giảm phát. Phí được thực hiện trên các vault khai thác lợi suất được phân phối cho những depositor cho vay của ALPACA và một phần lãi suất cho vay hướng tới cơ chế mua lại và đốt của token ALPACA.
  • Quản trị: Chủ sở hữu token ALPACA sẽ có thể tạo ra các đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các vấn đề  liên quan đến quản trị nền tảng.
  • Quyền truy cập NFT độc quyền: Nền tảng này nhằm mục đích tích hợp các NFT và cung cấp quyền truy cập cho chủ sở hữu token ALPACA và NFT. Điều này có thể bao gồm các mặt hàng độc quyền trong thế giới thực, chẳng hạn như hàng hóa của Alpaca Finance.
 • Giao thức bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:
  • Các chiến lược Vault: Alpaca Finance triển khai các chiến lược kho tiền (vault) để đạt được lợi suất cao nhất có thể cho depositor của họ. Một số tính năng của chiến lược vault bao gồm tiền gửi linh hoạt, staking tự động và tính lãi kép tự động liên tục.
  • Token mang lãi suất (ibToken): Người dùng có thể gửi tài sản vào các pool cho vay của nền tảng và đổi lại họ nhận được các token mang lãi suất (ibToken). IbToken giúp theo dõi các khoản tiền gửi của người dùng và bất kỳ khoản lãi nào kiếm được. Số dư tỷ lệ thuận với số lần stake trong pool cho vay và tiền lãi được tích lũy ở mọi block.
  • Grazing range: Người dùng có thể gửi Alpaca có lãi suất (ibALPACA) trong grazing range để kiếm thêm phần thưởng staking được trả bằng token từ các dự án khác.
  • Oracle guard: Một cơ chế nền tảng ra đời giúp bảo vệ người dùng khỏi sự khai thác của oracle. Oracle guard chuyển sang chế độ bảo vệ bao gồm: vô hiệu hóa thanh lý, mở / đóng các vị thế và thêm tài sản thế chấp; giúp bảo vệ người dùng khỏi giao dịch với giá xấu và bị thua lỗ.
 • Alpaca Finance là một dự án ra mắt công bằng, không bán trước, không cần nhà đầu tư và không khai thác trước. Lưu ý rằng 8,7% số token được phân phối sẽ dùng để tài trợ cho việc phát triển dự án và mở rộng đội ngũ.
 • Vào 11 tháng 8 năm 2021, tổng nguồn cung của ALPACA bằng với nguồn cung lưu hành hiện tại là 141.603.872(~ 75,3% trong tổng số 188.000.000nguồn cung cấp token tối đa).
 • Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token tại đây.
Alpaca Finance (ALPACA) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án
4.5 trên 47 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây