Đăng ký Binance miễn phí, giảm đến 50% phí giao dịch