Tỷ lệ rủi ro và margin call

Tỷ lệ rủi ro và margin call

0
Tỷ lệ rủi ro và margin call
Tỷ lệ rủi ro hay còn gọi là mức margin là gì?
Do trong giao dịch margin thông qua margin để phóng đại lợi nhuận và thu nhập của bạn, bởi vậy Binance sẽ thông qua mức margin để đánh giá độ rủi ro trong tài khoản margin của bạn.
Cách tính tỷ lệ rủi ro?
Công thức tính tỷ lệ rủi ro: tỷ lệ rủi ro = giá trị toàn bộ tài sản/ (giá trị toàn bộ các khoản vay + giá trị toàn bộ lãi phải trả)
Tỷ lệ rủi ro và margin call
Khi tỷ lệ rủi ro >2, người dùng có thể giao dịch, có thể vay tiền, phần tài sản dư có thể chuyển tới tài khoản giao dịch;
Margin x3
Tỷ lệ rủi ro
Giao dịch
Vay tiền
Chuyển tài sản ra khỏi margin
Margin call
Thanh lý
Lưu ý
X>2
v
v
v
x
x
Sau khi chuyển tài sản ra ngoài, tỷ lệ rủi ro vẫn cần phải đảm bảo >2
1.5<X≤2
v
v
x
x
x
1.3<X≤1.5
v
x
x
x
x
1.1<X≤1.3
v
x
x
v
x
Kích hoạt thông báo tăng thêm tiền đảm bảo (margin call), hệ thống sẽ gửi email cho người dùng, tin nhắn, thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro và khuyến nghị người dùng nên gia tăng tiền đảm bảo, mỗi 24h sẽ đẩy ra thông báo tiếp theo.
X≤1.1
x
x
x
v
v
Kích hoạt quy trình cưỡng chế đóng vị thế, cưỡng chế bán toàn bộ tài sản trong tài khoản margin và tự động trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo cho người dùng thông qua email, tin nhắn và thông báo trong tài khoản.
Khi 1.5<tỷ lệ rủi ro≤2: người dùng có thể giao dịch và vay tiền nhưng không thể chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.3<tỷ lệ rủi ro≤1.5: chỉ có thể tiến hành giao dịch, không thể vay tiền và chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.1<tỷ lệ rủi ro≤1.3: kích hoạt thông báo tăng thêm tiền đảm bảo (margin call), hệ thống sẽ gửi email cho người dùng, tin nhắn, thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro và khuyến nghị người dùng nên gia tăng tiền đảm bảo (chuyển vào nhiều tiền thế chấp hơn) để tránh rủi ro bị thanh lý, sau lần thông báo đầu tiên, mỗi 24h sẽ đẩy ra thông báo tiếp theo.
Khi một tài khoản margin nào đó có tỷ lệ rủi ro ≤1.1, hệ thống sẽ chấp hành quy trình cưỡng chế đóng vị thế, cưỡng chế bán tài sản trong tài khoản margin để trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo cho người dùng thông qua email, tin nhắn và thông báo trong tài khoản.
Margin x5, vui lòng tham khảo bảng dưới đây. Trước mắt chỉ có tài khoản chính được hỗ trợ margin x5.
Margin x5 (chỉ dành cho tài khoản chính và nợ phải trả dưới 1 BTC)
Tỷ lệ rủi ro
Giao dịch
Vay tiền
Chuyển tài sản ra khỏi margin
Margin call
Thanh lý
Lưu ý
X>2
v
v
v
x
x
Sau khi chuyển tài sản ra ngoài, tỷ lệ rủi ro vẫn cần phải đảm bảo >2
1.25<X≤2
v
v
x
x
x
1.15<X≤1.25
v
x
x
x
x
1.05<X≤1.15
v
x
x
v
x
Kích hoạt thông báo tăng thêm tiền đảm bảo (margin call), hệ thống sẽ lập tức gửi email cho người dùng, tin nhắn, thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro và khuyến nghị người dùng nên gia tăng tiền đảm bảo, mỗi 24h sẽ đẩy ra thông báo tiếp theo.
X≤1.05
x
x
x
v
v
Kích hoạt quy trình cưỡng chế đóng vị thế, cưỡng chế bán toàn bộ tài sản trong tài khoản margin và tự động trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo cho người dùng thông qua email, tin nhắn và thông báo trong tài khoản.
Khi tỷ lệ rủi ro >2, người dùng có thể giao dịch, có thể vay tiền, phần tài sản dư có thể chuyển tới tài khoản giao dịch;
Khi 1.25<tỷ lệ rủi ro≤2: người dùng có thể giao dịch và vay tiền nhưng không thể chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.15<tỷ lệ rủi ro≤1.25: chỉ có thể tiến hành giao dịch, không thể vay tiền và chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.05<tỷ lệ rủi ro≤1.15: kích hoạt thông báo tăng thêm tiền đảm bảo (margin call), hệ thống sẽ gửi email cho người dùng, tin nhắn, thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro và khuyến nghị người dùng nên gia tăng tiền đảm bảo (chuyển vào nhiều tiền thế chấp hơn) để tránh rủi ro bị thanh lý, sau lần thông báo đầu tiên, mỗi 24h sẽ đẩy ra thông báo tiếp theo.
Khi một tài khoản margin nào đó có tỷ lệ rủi ro ≤1.05, hệ thống sẽ chấp hành quy trình cưỡng chế đóng vị thế, cưỡng chế bán tài sản trong tài khoản margin để trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo cho người dùng thông qua email, tin nhắn và thông báo trong tài khoản.
Tỷ lệ rủi ro và margin call
4.5 trên 112 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây