Thông báo bổ sung về Sự kiện Nâng cấp Hệ thống Spot

Thông báo bổ sung về Sự kiện Nâng cấp Hệ thống Spot

0
Thông báo bổ sung về Sự kiện Nâng cấp Hệ thống Spot
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 01:00 PM ngày 30/11/2020 (giờ Việt Nam), với những dịch vụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng:
  • Binance Liquid Swap (BSwap) sẽ tạm dừng các chức năng nạp, rút và giao dịch.
  • Binance Options: Chỉ có thể sử dụng ví futures để thanh toán phí Options, không thể sử dụng ví spot.
  • Chức năng Chuyển đổi Tài sản của Binance Futures sẽ bị tạm dừng.
  • Hoạt động giao dịch Token đòn bẩy sẽ bị tạm dừng.
  • Việc tạm dừng giao dịch spot sẽ ảnh hưởng đến Chỉ số giá của một số hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT*. Trong thời gian này, Chỉ số giá của những hợp đồng đó sẽ không được cập nhật. Chúng tôi sẽ sử dụng cơ chế "Đã bảo vệ Giá gần nhất" để cập nhật Giá đánh dấu cho đến khi giao dịch spot được nối lại. (*bao gồm: TOMOUSDT, FTMUSDT, EGLDUSDT, OCEANUSDT, BELUSDT, HNTUSDT, FLMUSDT, CTKUSDT, ALPHAUSDT, AXSUSDT, ZENUSDT, RLCUSDT, RLCUSDT).
Lưu ý: Cơ chế “Đã bảo vệ Giá gần nhất” được sử dụng khi không thể có được nguồn dữ liệu tham chiếu ổn định và đáng tin cậy cho "Chỉ số giá" và "Giá đánh dấu", hệ thống khớp lệnh tạm thời chuyển sang giá giao dịch mới nhất của chính hợp đồng trong một giới hạn nhất định như để làm tham chiếu cho Giá đánh dấu, để tính toán lời lỗ chưa ghi nhận và mức gọi thanh lý, nhằm tránh thanh lý không cần thiết.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/11/2020
Binance – Giao dịch tiền mã hoá – Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với Binance:
Thông báo bổ sung về Sự kiện Nâng cấp Hệ thống Spot
4.2 trên 83 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây