Trang chủ Tags Interoperable

Tag: interoperable

Avalanche (AVAX) Là Gì?

Avalanche là một mạng có khả năng mở rộng, cho phép các blockchain có thể tương tác với số lượng giao dịch lớn. Tiền mã hoá gốc của mạng này được gọi là AVAX.
Binance Tặng miễn phí 100$