Trang chủ Tags Arbitrage

Tag: arbitrage

Giao dịch Chênh lệch giá là gì?

Giao dịch kiếm lời chênh lệch giá diễn ra khi một nhà giao dịch đồng thời mua vào và bán ra một tài sản trên các thị trường khác nhau để tạo lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các thị trường đó
Binance Tặng miễn phí 100$