Quy trình tìm lại tài sản khi nạp tiền mà không điền/điền sai tag/Memo

0
111
Nếu vấn đề của bạn có liên quan đến nạp tiền nhưng không điền hoặc điền sai tag/memo, khi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến bạn có thể chọn loại vấn đề là “Nạp tiền quên điền/điền sai Tag” để nhận được lối vào đề nghị tìm lại tài sản trực tuyến:
https://www.binance.com/vn/my/wallet/recovery/form/d
Sau khi đăng nhập xong, giao diện sẽ chuyển sang “Yêu cầu khôi phục tài sản”
Đầu tiên, vui lòng lựa chọn địa chỉ nguồn thuộc ví cá nhân (ví dụ MEW) hay nền tảng (Ví dụ Coinbase):
Lưu ý: Vui lòng lựa chọn loại hình ví chính xác, điều này sẽ ảnh hưởng tới kết quả xử lý.
Nếu bạn chọn ví cá nhân:
1. Vui lòng điền “địa chỉ nguồn” và nhấp tiếp theo
Địa chỉ nguồn là địa chỉ cá nhân của ví nguồn mà bạn hiện đang nạp (không phải là địa chỉ Binance)
Giải thích: thông thường một giao dịch hoàn thành trên blockchain sẽ có 2 địa chỉ, địa chỉ nguồn và địa chỉ đích; Vui lòng xác nhận thật chính xác địa chỉ mà bạn điền tại đây là địa chỉ nguồn chứ không phải là địa chỉ đích.
2. Điền thông tin nạp tiền, bao gồm: TxHash, loại tiền mà bạn nạp và số lượng, sau đó nhấp tiếp theo.
Lưu ý: Khi điền TxHash vui lòng chỉ điền đoạn ký tự của TxID, không bao gồm URL trình duyệt blockchain (Ví dụ: 9db0c4bcab79f1681726d9200c5411b0). Nếu bạn không thể tìm được TxID tương ứng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của bên rút tiền để được hỗ trợ.
3. Xác nhận thông tin đã điền là chính xác và gửi yêu cầu
Phí khấu trừ ước tính là 5 lần phí rút tiền của loại tiền tương ứng, cụ thể bạn có thể xem tại:
https://www.binance.com/vn/fee/depositFee
Nếu bạn chọn ví nền tảng:
1. Điền tên nền tảng và nhấp tiếp theo
2. Điền thông tin nạp tiền, bao gồm: TxHash, loại tiền bạn nạp và số lượng đồng thời tải lên video tương ứng.
Lưu ý:
Khi điền TxHash vui lòng chỉ điền đoạn ký tự của TxID, không bao gồm URL trình duyệt blockchain (Ví dụ: 9db0c4bcab79f1681726d9200c5411b0). Nếu bạn không thể tìm được TxID tương ứng, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của bên rút tiền.
Đối với yêu cầu về video, để xác thực tính chân thực của việc nạp tiền, vui lòng không sử dụng phần mềm quay màn hình, nội dung của video cần bao gồm:
a. Toàn bộ quá trình đăng nhập vào ví nền tảng
b. URL của ví nền tảng
c. Lịch sử rút tiền liên quan (TxID, loại tiền, số lượng, thời gian)
3. Xác nhận thông tin đã điền là chính xác và gửi yêu cầu
Phí khấu trừ ước tính là 5 lần phí rút tiền của loại tiền tương ứng, cụ thể bạn có thể xem tại:
https://www.binance.com/vn/fee/depositFee

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây