Quy tắc xử lý khiếu nại khi người bán đặt sai giá trên P2P (chỉ áp dụng cho thị trường VND)

Quy tắc xử lý khiếu nại khi người bán đặt sai giá trên P2P (chỉ áp dụng cho thị trường VND)

0
Quy tắc xử lý khiếu nại khi người bán đặt sai giá trên P2P (chỉ áp dụng cho thị trường VND)
Chào Binancians,
Binance P2P là một nền tảng giao dịch ngang hàng, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mua bán với nhau bằng tiền fiat. Để mang lại trải nghiệm cho người dùng một cách tốt nhất và thống nhất cách giải quyết, chúng tôi sẽ áp dụng Quy tắc xử lý khiếu nại khi người bán đặt sai giá (chỉ áp dụng cho thị trường P2P VND) từ ngày 24/03/2021.
Trong trường hợp người bán đặt sai giá, chúng tôi khuyến khích hai bên thương lượng để giải quyết một cách nhanh chóng. Trong trường hợp hai bên không đạt thỏa thuận, chúng tôi sẽ căn cứ theo mức chênh lệch giá của giao dịch, và mức tổn thất của người bán để đưa ra quyết định phân xử. Cụ thể như sau:
Nếu giá trị trên giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 50 triệu VND:
  • Giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu tỷ giá trên giao dịch chênh lệch không quá 5% so với tỷ giá thực tế trên thị trường P2P
Nếu giá trị trên giao dịch lớn hơn 50 triệu VND
  • Nếu tỷ giá trên giao dịch người bán đặt chênh lệch lớn hơn 5% so với tỷ giá thực tế trên thị trường => Đề xuất hủy giao dịch.
  • Nếu tỷ giá trên giao dịch nhỏ hơn 5% so với tỷ giá thực tế trên thị trường: Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến khích hai bên thương lượng. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, phương án đề xuất sẽ là huỷ giao dịch, và người bán hoàn tiền cho người mua đi kèm một mức đền bù. Mức đền bù được đề xuất bằng với 10% tổng giá trị chênh lệch giữa tỷ giá trên giao dịch và tỷ giá thực tế tốt nhất trên thị trường tại thời điểm đề xuất.
Để thống nhất cách xử lý, chúng tôi xây dựng một số biện pháp làm tham chiếu cho việc xử lý những trường hợp tranh chấp liên quan đến việc đặt sai giá. Điều kiện để xử lý:
  • Người mua phải thanh toán trong thời gian quy định, từ tài khoản chính chủ của mình, nếu không, người bán có quyền yêu cầu hủy bỏ giao dịch.
  • Người bán cần có thông báo về việc đặt sai giá và đề xuất huỷ hoặc thương lượng cho người mua ngay khi giao dịch được khớp lệnh.
  • Trong trường hợp hai bên tự thoả thuận được mà khác với phương án đề xuất ở trên, thoả thuận của hai bên sẽ được tôn trọng.
  • Thời gian giải quyết cho các tranh chấp trên là tối đa 24 giờ.
Quy tắc này chỉ áp dụng đối với giao dịch của thị trường VND (từ 24/03/2021). Quy tắc này sẽ được tích hợp vào chính sách giao dịch người dùng toàn cầu trong Quý 2 năm 2021.
Trân trọng,
Binance Team
Quy tắc xử lý khiếu nại khi người bán đặt sai giá trên P2P (chỉ áp dụng cho thị trường VND)
4.1 trên 69 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây