Hướng dẫn Cách đổi Voucher Lãi vay Margin 0%

Hướng dẫn Cách đổi Voucher Lãi vay Margin 0%

0
Hướng dẫn Cách đổi Voucher Lãi vay Margin 0%
1. Nhấn vào icon tài khoản của bạn và chọn [Trung tâm Phần thưởng] từ menu như minh họa dưới đây hoặc tại bảng điều khiển của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản. Bạn cũng có thể truy cập https://www.binance.com/vn/my/coupon hoặc truy cập Trung tâm Phần thưởng thông qua menu “Tài khoản” hoặc “Xem thêm” trên Ứng dụng Binance.
2. Sau khi nhận được Voucher Lãi vay Margin 0%, bạn có thể xem giới hạn vay được miễn lãi suất (mệnh giá), Đồng tiền, Điều kiện, Thời gian miễn lãi và Thời điểm hết hạn đổi voucher tại Trung tâm Phần thưởng.
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản Margin, theo lựa chọn voucher của bạn, một tài khoản Cross Margin hoặc Isolated Margin sẽ tự động được mở cho bạn sau khi bạn đổi voucher. Sau khi tài khoản Margin được mở, bạn có thể kích hoạt và tận hưởng ưu đãi miễn lãi vay Margin của đồng tiền / cặp giao dịch tương ứng trong thời gian nhận thưởng, với điều kiện số tiền vay với lãi bằng 0 của bạn không được vượt quá mệnh giá của của voucher.
4. Do tính chất đặc biệt của Isolated Margin, sau khi đổi Voucher Lãi vay Isolated Margin 0%, trước tiên, bạn cần chọn một cặp giao dịch có chứa chính đồng tiền của có trên voucher để áp dụng ưu đãi miễn lãi, và để được hưởng ưu đãi thì bạn cần phải vay chính đồng tiền của cặp giao dịch đó.
5. Sẽ có một dấu hiệu bên cạnh tên của Cross Margin và Isolated Margin trong phần Ví – Margin khi bạn có một voucher miễn lãi chưa nhận; Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra xem bạn có thể hưởng thêm bao nhiêu ưu đãi lãi suất 0% từ cửa sổ Ví – Margin – Vay/Trả nợ và bạn có thể chuyển trực tiếp đến Trung tâm Phần thưởng từ đây để kích hoạt chúng.
Hướng dẫn Cách đổi Voucher Lãi vay Margin 0%
4.2 trên 157 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây