Giới thiệu về hợp đồng tương lai theo quý

Giới thiệu về hợp đồng tương lai theo quý

0
Giới thiệu về hợp đồng tương lai theo quý
Hợp đồng tương lai theo quý là gì?
Hợp đồng tương lai theo quý là một thỏa thuận để mua hoặc bán tài sản cơ sở ở một mức giá đã định vào một thời điểm cụ thể trong tương lai (ngày chuyển giao). Khác với hợp đồng tương lai không kỳ hạn, hợp đồng tương lai theo quý có thời điểm đáo hạn.
Khi hợp đồng tương lai theo quý đến hạn, cả người mua (ở vị thế mua) và người bán (ở vị thế bán) đều có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng, cho dù giá của tài sản cơ sở tại thời điểm đó là bao nhiêu. Người mua sẽ được lợi nếu giá lúc thanh toán cao hơn giá lúc lập hợp đồng, còn người bán sẽ được lợi nếu giá lúc thanh toán thấp hơn giá lúc lập hợp đồng.
Hợp đồng tương lai theo quý BTCUSD Quý 0925
Hợp đồng tương lai theo quý đầu tiên được Binance Futures triển khai là BTCUSD Quý 0925. Ký hiệu của hợp đồng đại diện cho tài sản cơ sở và ngày đáo hạn của hợp đồng.
Hợp đồng BTCUSD Quý 0925 được tính giá và thanh toán bằng token định giá theo BTC. Hợp đồng tương lai BTCUSD Quý 0925 sử dụng token BTC làm tài sản thế chấp. Để đảm bảo tài sản thế chấp này, bạn phải có token BTC trước khi bắt đầu giao dịch.
Hợp đồng tương lai theo quý BTC Quý 0925 sẽ đáo hạn vào ngày thứ Sáu cuối cùng trong giai đoạn ba tháng tương ứng. Trong ví dụ này, thời điểm đáo hạn là 15:00:00 ngày 25 tháng 9 năm 2020 Giờ Việt Nam. Phí thanh toán được tính giống như phí taker đối với tất cả các vị thế được thanh toán vào ngày chuyển giao.
Hợp đồng tương lai theo quý trên Binance là hợp đồng chuyển giao bằng tiền mặt hay còn được hiểu là thanh toán bằng tiền mặt. Khi hợp đồng đáo hạn, người mua và người bán không trực tiếp giao dịch tài sản cơ sở. Thay vào đó, hợp đồng tương lai sẽ chuyển giao tất cả các vị thế đang mở ở mức giá thanh toán (giá trung bình động trong giờ gần nhất tính theo một chỉ số giá).
Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức trước nếu có thêm các hợp đồng tương lai theo quý.
Chi tiết hợp đồng tương lai theo quý BTCUSD Quý 0925
  • Đơn vị tính giá:
Binance Futures sử dụng "hợp đồng" làm đơn vị tính giá tiêu chuẩn khi mô tả số lượng vị thế hợp đồng tương lai theo quý. Ví dụ: Có 10 hợp đồng vị thế mua BTCUSD Quý 0925 và 20 hợp đồng vị thế bán BTCUSD Quý 0925.
  • Hệ số nhân của hợp đồng:
Hệ số nhân của hợp đồng đại diện cho giá trị của hợp đồng. Mỗi hợp đồng BTCUSD Quý 0925 trị giá 100 USD. Vị thế trên thể hiện vị thế mua BTCUSD Quý 0925 trị giá 1.000 USD (100 USD x 10 hợp đồng) và vị thế bán BTCUSD Quý 0925 trị giá 2.000 USD (100 USD x 20 hợp đồng).
  • Giá trị danh nghĩa:
Giá trị danh nghĩa là giá trị của hợp đồng tương lai. Giá trị danh nghĩa của hợp đồng BTCUSD Quý 0925 được tính theo BTC.
Giá trị danh nghĩa của hợp đồng được tính bằng cách nhân số lượng hợp đồng với hệ số nhân của hợp đồng, rồi chia cho giá đánh dấu. Binance Futures sử dụng giá trị danh nghĩa để tính mức ký quỹ yêu cầu, phí giao dịch, phí chuyển giao và PNL.
Ví dụ: Giá trị danh nghĩa của một vị thế mua BTCUSD Quý 0925 là:
(Số lượng hợp đồng x Hệ số nhân của hợp đồng) / Giá đánh dấu
= (10 Hợp đồng x 100 USD) / 10.104 USD
= 0,09897 BTC (như trong ảnh đã chụp)
  • PNL chưa ghi nhận/ đã ghi nhận
PNL đã ghi nhận là phần lời và lỗ của một giao dịch đã hoàn tất. PNL chưa ghi nhận là phần lời và lỗ liên quan đến giao dịch chưa hoàn tất.
Ví dụ: Khi người dùng A mở vị thế mua gồm 10 hợp đồng BTCUSD Quý 0925, PNL chưa ghi nhận là 0,0007 BTC. Chỉ khi người dùng A đóng vị thế đó, số tiền 0,0007 BTC mới trở thành PNL đã ghi nhận.
PNL chưa ghi nhận (BTC)
= Số lượng hợp đồng x Hệ số nhân của hợp đồng x (1 / Giá mở vị thế – 1 / Giá đánh dấu)
= 10 Hợp đồng x 100 USD x (1 / 10.104 USD – 1 / 10.175,8 USD)
= 0,0007 BTC
Để tìm hiểu thêm về chi tiết hợp đồng, vui lòng tham khảo bài viết Chi tiết hợp đồng tương lai theo quý.
Để tìm hiểu thêm thông tin về hợp đồng tương lai theo quý của Binance, vui lòng xem bài viết Hợp đồng tương lai theo quý: Định nghĩa và cách giao dịch trong Academy.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai là hoạt động có rủi ro cao. Khả năng lãi và lỗ đều đáng kể.
Giới thiệu về hợp đồng tương lai theo quý
4.9 trên 77 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây