Đòn bẩy và ký quỹ trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin

Đòn bẩy và ký quỹ trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin

0
Đòn bẩy và ký quỹ trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ đòn bẩy tối đa mà người dùng có thể sử dụng còn tùy vào giá trị danh nghĩa của vị thế. Nói chung, vị thế càng lớn thì tỷ lệ đòn bẩy cho phép càng thấp. Do đó, khoản tiền ký quỹ ban đầu được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ đòn bẩy mà nhà giao dịch đã chọn.
Xin lưu ý rằng trong chế độ Ký quỹ chéo, người dùng chỉ có thể sử dụng chung mức ký quỹ cho cùng một loại tài sản. Ví dụ: Tất cả BTC trong Ví Hợp đồng Tương lai COIN-M có thể dùng cho hợp đồng dựa trên BTC (bao gồm cả hợp đồng không kỳ hạn và hợp đồng có chuyển giao) trong chế độ Cross Margin.
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu = 1 / Mức đòn bẩy

Hợp đồng BTCUSD Vĩnh cửu

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
BTCUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BTC)
125x
0,80%
Hạn mức vị thế tối đa là 5
100x
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 10
50x
2,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 20
20x
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
10x
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
5x
20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 200
4x
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 400
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
2x
50,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500
1x
100,00%
Trên 1.500

Hợp đồng theo quý BTCUSD Quý 0924 & 1231

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
BTCUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BTC)
50x
2,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5
20x
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 30
10x
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
5x
20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
4x
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 200
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
2x
50,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
1x
100,00%
Trên 1.000

Hợp đồng ETHUSD Vĩnh cửu

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
ETHUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ETH)
100x
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 15
75x
1,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
50x
2,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 250
20x
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
10x
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
5x
20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500
4x
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
2x
50,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 7.500
1x
100,00%
Trên 7.500

Hợp đồng theo quý ETHUSD Quý 0924 & 1231

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
BTCUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BTC)
50x
2,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
20x
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 250
10x
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
5x
20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
4x
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000
2x
50,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
1x
100,00%
Trên 5.000
Đòn bẩy
Ký quỹ ban đầu
Hợp đồng EGLDUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng EGLD)
Hợp đồng FILUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng FIL)
11x-20x
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
7-10x
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
Hạn mức vị thế tối đa là 15.000
6x
16,67%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
5x
20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 4.000
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
4x
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 8.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 75.000
1-2x
50,00%
Vị thế > 10.000
Vị thế > 75.000
Đòn bẩy Ký quỹ ban đầu
Hợp đồng ETCUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ETC)
Hợp đồng TRXUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng TRX)
Hợp đồng EOSUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng EOS)
Hợp đồng BNBUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BNB)
Hợp đồng XRPUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý XRPUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng XRP)
Hợp đồng LINKUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý LINKUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng LINK)
Hợp đồng BCHUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý BCHUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BCH)
11x-20x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500
8x-10x 10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
Hạn mức vị thế tối đa là 4.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500
7x 14,29%
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 300.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
6x 16,67%
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 450.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 60.000
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000
5x 20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 600.000
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
4x 25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 750.000
Hạn mức vị thế tối đa là 200.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 750.000
Hạn mức vị thế tối đa là 60.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 7.500
3x 33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 300.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
1-2x 50,00%
Trên 1.000.000
Trên 300.000.000
Trên 1.500.000
Trên 100.000
Trên 10.000.000
Trên 150.000
Trên 10.000
Đòn bẩy Ký quỹ ban đầu
Hợp đồng theo quý BNBUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BNB)
Hợp đồng LTCUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý LTCUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng LTC)
Hợp đồng ADAUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý ADAUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Hợp đồng DOTUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý DOTUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng DOT)
11x-20x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.500
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
8x-10x 10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
7x 14,29%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 70.000
6x 16,67%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
5x 20,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 4.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
4x 25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 75.000
Hạn mức vị thế tối đa là 7.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
3x 33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
2x 50,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 125.000
Hạn mức vị thế tối đa là 15.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
1x 100,00%
Trên 50.00
Trên 125.000
Trên 15.000.000
Trên 500.000

Hợp đồng Tương lai COIN-M 25x

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
DOGEUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng DOGE)
25x
4,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
20x
5,0%
2.500.000
10x
10,0%
5.000.000
5x
20,0%
10.000.000
4x
25,0%
20.000.000
2x
50,0%
50.000.000
1x
100,0%
Trên 50.000.000
Hợp đồng Tương lai COIN-M 25x: DOGEUSD

Hợp đồng Tương lai COIN-M 20x

Đòn bẩy
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
UNIUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng UNI)
THETAUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng THETA)
XLMUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng XLM)
20x
5,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 200.000
10x
10,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 400.000
5x
20,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 600.000
4x
25,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
3x
33,33%
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
2x
50,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
1x
100,0%
Trên 100.000
Trên 100.000
Trên 2.000.000
Hợp đồng Tương lai COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Xin lưu ý rằng đầu tiên, trader nên chọn tỷ lệ đòn bẩy (và đáp ứng yêu cầu về mức ký quỹ ban đầu) trước khi mở vị thế. Nếu trader không chọn tỷ lệ đòn bẩy, đòn bẩy sẽ được đặt ở tỷ lệ 20x theo mặc định. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao thì số lượng vị thế danh nghĩa mà trader được quyền tiếp cận càng ít. Tỷ lệ đòn bẩy càng thấp thì số lượng vị thế danh nghĩa mà trader có thể mở càng nhiều.
Hệ thống sẽ hiển thị số lượng vị thế tối đa được phép đối với các cấp đòn bẩy khác nhau như bên dưới.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

Việc tính mức ký quỹ duy trì được thực hiện thông qua chế độ thiết lập "Khung thuế". Có nghĩa là mức ký quỹ duy trì luôn được tính theo cùng một cách, cho dù trader chọn tỷ lệ đòn bẩy nào. Việc di chuyển từ khung này sang khung khác sẽ không làm cho khung trước đó thay đổi tỷ lệ đòn bẩy của khung. Một lần nữa, như đã lưu ý trước đó, trader nên thanh lý các vị thế trước khi tài sản thế chấp giảm xuống thấp hơn mức ký quỹ duy trì để tránh trường hợp thanh lý tự động.

Hợp đồng không kỳ hạn BTCUSD

Mức
Tỷ lệ
Ký quỹ Duy trì
Khung Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BTC)
1
0,40%
Hạn mức vị thế tối đa là 5
2
0,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 10
3
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 20
4
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
5
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
6
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 200
7
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 400
8
15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
9
25,00%
Vị thế tối đa là 1.500
10
50,00%
Trên 1.500

Hợp đồng theo quý BTCUSD Quý 0924 & 1231

Mức
Tỷ lệ
Ký quỹ Duy trì
Khung Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BTC)
1
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5
2
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 30
3
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
4
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
5
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 200
6
15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
7
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
8
50,00%
Trên 1.000

Hợp đồng không kỳ hạn ETHUSD

Mức
Tỷ lệ
Ký quỹ Duy trì
Khung Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ETH)
1
0,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 15
2
0,65%
Hạn mức vị thế tối đa là 100
3
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 250
4
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
5
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
6
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500
7
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
8
15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
9
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 7.500
10
50,00%
Trên 7.500

Hợp đồng theo quý ETHUSD Quý 0924 & 1231

Mức
Tỷ lệ
Ký quỹ Duy trì
Khung Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ETH)
1
1,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50
2
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 250
3
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500
4
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
5
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
6
15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000
7
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
8
50,00%
Trên 5.000
Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Hợp đồng ETCUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ETC)
Hợp đồng TRXUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng TRX)
Hợp đồng EOSUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng EOS)
Hợp đồng BNBUSD Vĩnh cửu
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BNB)
Hợp đồng XRPUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý XRPUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng XRP)
Hợp đồng LINKUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý LINKUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng LINK)
Hợp đồng BCHUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý BCHUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BCH)
11x-20x 2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500
8x-10x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
Hạn mức vị thế tối đa là 4.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500
7x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 300.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
6x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 450.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 60.000
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000
5x 10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 600.000
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 3.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
4x 12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 750.000
Hạn mức vị thế tối đa là 200.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 750.000
Hạn mức vị thế tối đa là 60.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 7.500
3x 15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 300.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
1-2x 25,00%
Trên 1.000.000
Trên 300.000.000
Trên 1.500.000
Trên 100.000
Trên 10.000.000
Trên 150.000
Trên 10.000
Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Hợp đồng theo quý BNBUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng BNB)
Hợp đồng LTCUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý LTCUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng LTC)
Hợp đồng ADAUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý ADAUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Hợp đồng DOTUSD Vĩnh cửu, Hợp đồng theo quý DOTUSD Quý 0924 & 1231
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng DOT)
11x-20x 2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.500
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
8x-10x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
7x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 70.000
6x 5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 25.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
5x 10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 4.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
4x 12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 75.000
Hạn mức vị thế tối đa là 7.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 150.000
3x 15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 40.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 250.000
2x 25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 125.000
Hạn mức vị thế tối đa là 15.000.000
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
1x 50,00%
Trên 50.00
Trên 125.000
Trên 15.000.000
Trên 500.000

Hợp đồng Tương lai COIN-M 25x

Mức
Tỷ lệ ký quỹ duy trì
DOGEUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng DOGE)
1
1,20%
Hạn mức vị thế tối đa là 500.000
2
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 2.500.000
3
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 5.000.000
4
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000.000
5
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000.000
6
25,0%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000.000
7
50,0%
Trên 50.000.000
Hợp đồng Tương lai COIN-M 25x: DOGEUSD

Hợp đồng Tương lai COIN-M 20x

Mức
Tỷ lệ ký quỹ duy trì
UNIUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng UNI)
THETAUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng THETA)
XLMUSD
Vị thế
(Giá trị danh nghĩa tính bằng XLM)
1
2,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 10.000
Hạn mức vị thế tối đa là 200.000
2
5,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 20.000
Hạn mức vị thế tối đa là 400.000
3
10,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 30.000
Hạn mức vị thế tối đa là 600.000
4
12,50%
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 50.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.000.000
5
15,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 80.000
Hạn mức vị thế tối đa là 1.500.000
6
25,00%
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 100.000
Hạn mức vị thế tối đa là 2.000.000
7
50,00%
Trên 100.000
Trên 100.000
Trên 2.000.000
Hợp đồng Tương lai COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD

Chi phí cần thiết để mở một vị thế

Trader cần đảm bảo họ có số vốn tối thiểu cần thiết trong ví trước khi mở một vị thế. Chi phí cần thiết để mở một vị thế bao gồm mức ký quỹ ban đầu và chi phí mở lệnh (nếu có). Trường hợp chi phí mở lệnh xảy ra khi giá vào lệnh bất lợi đối với trader, tức là giá đánh dấu thấp hơn giá vào lệnh của một lệnh Long. Binance thêm chi phí mở lệnh làm một trong các chi phí cần thiết để mở một vị thế nhằm tránh trường hợp cưỡng chế thanh lý khi trader đặt lệnh. Nếu không tính chi phí mở lệnh, vị thế của người dùng có khả năng cao sẽ bị thanh lý ngay khi người đó đặt lệnh.
Chi phí = Mức ký quỹ ban đầu + Chi phí mở lệnh (nếu có)

Bước 1: Tính mức ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu
= Giá trị danh nghĩa / Mức đòn bẩy
= [ (10*100 USD) / 9.800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC

Bước 2: Tính chi phí mở lệnh

Chi phí mở lệnh = Số hợp đồng x Hệ số nhân của hợp đồng x Giá trị tuyệt đối {min[0, hướng của lệnh x (1 / giá vào lệnh – 1 /giá đánh dấu)]}
*hướng của lệnh: 1 đối với lệnh Long;-1 đối với lệnh Short
Chi phí mở lệnh của lệnh Long
= 10 x 100 USD x Giá trị tuyệt đối {min[0, 1 x (1 / 9.800 USD – 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0,002097646 BTC
Chi phí mở lệnh của lệnh Short
= 10 x 100 USD x Giá trị tuyệt đối {min[0, 1 x (1 / 9.800 USD – 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0

Bước 3: Tính chi phí cần thiết để mở một vị thế

Vì lệnh Long có tính chi phí mở lệnh nên chi phí cần thiết để mở vị thế Long sẽ cao hơn do ngoài khoản ký quỹ ban đầu, chúng tôi còn tính đến khoản chi phí mở lệnh.
Chi phí cần thiết để mở vị thế Long
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (có chênh lệch do làm tròn số)
Lệnh Short không tính chi phí mở lệnh nên chi phí cần thiết để mở vị thế Short bằng mức ký quỹ ban đầu.
Chi phí cần thiết để mở một vị thế Short
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các con số trong bài viết này có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh để cập nhật số liệu mới nhất.
Đòn bẩy và ký quỹ trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin
4.3 trên 91 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây