Chương trình tiền thưởng giới thiệu Binance Futures

0
98

Bạn vẫn chưa thử giới thiệu Binance Futures ? Đăng ký ở đây!

Không những nhận được lên tới 30% tiền thưởng và tặng 10% giảm giá cho người được bạn giới thiệu, người tham gia Giới thiệu Binance Futures giờ đây có cơ hội nhận được một phần thưởng lên tới 72,000 USDT dựa vào phí mà người được giới thiệu trả trong vòng một tháng.

Cách tham gia?

Rất đơn giản và tất cả người tham gia giới thiệu Binance Futures đều mặc định đủ điều kiện tham gia Chương trình tiền thưởng giới thiệu!

Ví dụ, nếu phí giao dịch của những người bạn giới thiệu tương đương 15,000 USDT trong thời gian từ 01/04/2020 đến 30/04/2020, thì thêm vào tiền thưởng tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng 1,500 USDT!

Phần thưởng được tính thế nào?

Chi tiết về các khoản tiền thưởng và phí trả đủ điều kiện trong bảng tính dưới đây:

Các điều luật thế nào?

Bên cạnh những điều luật đã có của Chương trình giới thiệu Binance Futures:

  • Tất cả người tham gia giới thiệu Binance Futures đều đủ điều kiện tham gia chương trình tiền thưởng giới thiệu. 
  • Tiền thưởng sẽ được phân phối trực tiếp bằng USDT đến tài khoản đăng ký giới thiệu Binance Futures. 
  • Tiền thưởng được phân phối trước ngày 10 của mỗi tháng tương ứng.
  • Những người giới thiệu đủ điều kiện nhận tiền thưởng sẽ được cung cấp dữ liệu dựa trên phí giao dịch những người được giới thiệu trả.
  • Chỉ có phí giao dịch của các tài khoản được giới thiệu từ VIP 0-3 mới được tính vào điều kiện tiền thưởng.
  • Phí giao dịch từ tài khoản được giới thiệu VIP 4 trở lên sẽ không được tính vào điều kiện tiền thưởng.
  • Thời gian tính của mỗi tháng được ấn định từ 7:00 AM vào ngày đầu tiên của tháng tương ứng cho đến 6:59 ngày cuối cùng của tháng tương ứng.
  • Binance có thể điều chỉnh các khoản của tiền thưởng giới thiệu bất cứ lúc nào và có toàn quyền điều chỉnh các điều luật của chương trình tiền thưởng giới thiệu. 
  • Binance không cho phép bất cứ người dùng nào tự giới thiệu mình qua nhiều tài khoản khác nhau. Nếu những việc làm như vậy bị phát hiện, tất cả những người giới thiệu và phần thưởng giới thiệu sẽ bị hủy và tất cả các phần thưởng giới thiệu, tặng lại…cho tài khoản người được mời đều cũng bị hủy. 
  • Binance có toàn quyền thay đổi các điều lệ của chương trình tiền thưởng giới thiệu bất cứ lúc nào khi thị trường thay đổi, rủi ro về lừa đảo hay bất cứ yếu tố nào chúng tôi thấy có liên quan. 

Làm thế nào để tham gia giới thiệu Binance Futures ?

Điều kiện để tham gia Giới thiệu Binance Futures Affiliate?

Cá nhân 

– Người có ảnh hưởng mạng xã hội với hơn 5,000+ người theo dõi

Cộng đồng tiền mã hóa 

– Cộng đồng với hơn 500 thành viên

Doanh nghiệp/Tổ chức

– Có hơn 2,000+ người dùng

– Nền tảng phân tích thị trường với hơn 5,000 truy cập hàng ngày.

– Nền tảng báo chí ngành tiền mã hóa/blockchain

– Quỹ đầu tư tiền mã hóa

– Nền tảng giao dịch kết hợp 

Tôi đã là người giới thiệu Binance Futures, tôi còn cần điều kiện gì để tham gia?

Tỷ lệ thưởng của người giới thiệu Binance Futures sẽ được điều chỉnh sau 90 ngày. Trong thời gian kết thúc 90 ngày, người giới thiệu Binance Futures sẽ cần duy trì ít nhất từ 100 người dùng hoạt động với khối lượng giao dịch tổng cộng tương đương 10,000 BTC. Sau khi đạt điều kiện tối thiểu, người giới thiệu sẽ nhận thêm 90 ngày tiếp tục chương trình. Cứ thế lặp đi và lặp lại. 

Đăng ký trở thành người giới thiệu Binance Futures

*Hãy chú ý – người giới thiệu cũng phải thực hiện theo các điều lệ và điều kiện cơ bản của chương trình giới thiệu Binance Futures. Chi tiết xem tại đây.

Nguồn tham khảo

Thông tin mã giới thiệu Binance Futures

Hướng dẫn chỉnh mã giới thiệu Binance Futures

Hướng dẫn mở một tài khoản Binance Futures với một mã giới thiệu

Chi tiết chương trình giới thiệu Binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây