Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/08/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/08/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/08/2021)
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures đã cập nhật các mức ký quỹ của Hợp đồng ký quỹ bằng BTCETH vào lúc 15:30 ngày 23/08/2021 (Giờ Việt Nam) với mức đòn bẩy và ký quỹ mới như được thể hiện trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh theo từng cấp. 
  • Hợp đồng Quý BTCUSD 0924, Hợp đồng Quý BTCUSD 1231
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC) 
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC) 
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
21-50x
0 < Vị thế ≤ 5
0 < Vị thế ≤ 10
2,00%
1,00%
11-20x
5 < Vị thế ≤ 30
10 < Vị thế ≤ 50
5,00%
2,50%
6-10x
30 < Vị thế ≤ 50
50 < Vị thế ≤ 100
10,00%
5,00%
5x
50 < Vị thế ≤ 100
100 < Vị thế ≤ 200
20,00%
10,00%
4x
100 < Vị thế ≤ 200
200 < Vị thế ≤ 400
25,00%
12,50%
3x
200 < Vị thế ≤ 500 
400 < Vị thế ≤ 800 
33,33%
15,00%
2x
500 < Vị thế ≤ 1.000 
800 < Vị thế ≤ 1.500 
50,00%
25,00%
1x
Vị thế  ≥ 1.000 
1.500 < Vị thế ≤ 5.000 
100,00%
50,00%
  • Hợp đồng Quý ETHUSD 0924, Hợp đồng Quý ETHUSD 1231
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC) 
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC) 
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
21-50x
0 < Vị thế ≤ 50
0 < Vị thế ≤ 100
2,00%
1,00%
11-20x
50 < Vị thế ≤ 250
100 < Vị thế ≤ 500
5,00%
2,50%
6-10x
250 <Vị thế ≤ 500
500 <Vị thế ≤ 1.000
10,00%
5,00%
5x
500 <Vị thế ≤ 1.000
1.000 < Vị thế ≤ 2.000
20,00%
10,00%
4x
1.000 < Vị thế ≤ 2.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
25,00%
12,50%
3x
2.000 <Vị thế ≤ 3.000 
3.000 <Vị thế ≤ 5.000 
33,33%
15,00%
2x
3.000 <Vị thế ≤ 5.000 
5.000 < Vị thế ≤ 10.000 
50,00%
25,00%
1x
Vị thế  ≥ 5.000 
10.000 < Vị thế ≤ 50.000 
100,00%
50,00%
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai) có rủi ro cao, cũng như khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/08/2021
Theo dõi Binance trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/08/2021)
4.4 trên 98 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây