Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/03/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/03/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/03/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ cho Hợp đồng không kỳ hạn THETAUSDT 50x và tăng mức ký quỹ tối đa cho các Hợp đồng không kỳ hạn ONE, LINA và STMX ký quỹ bằng USDT từ 25x đến 50x vào lúc 11:00 AM ngày 23/03/2021 (Giờ Việt Nam), với mức ký quỹ và đòn bẩy được quy định như bảng dưới. Các vị thế đã lập trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Hợp đồng THETAUSDT không kỳ hạn 50x
Vị thế (Giá trị danh nghĩa USDT)
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 <Vị thế ≤ 50.000
50x
1,00%
2,00%
50.000 <Vị thế ≤ 250.000
25x
2,00%
4,00%
250.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
10x
5,00%
10,00%
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
5x
10,00%
20,00%
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
4x
12,50%
25,00%
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
3x
16,65%
33,33%
Vị thế > 10.000.000
2x
25,00%
50,00%
Vị thế > 10.000.000
1x
25,00%
100,00%
Các hợp đồng không kỳ hạn ONE, LINA và STMX ký quỹ bằng USDT 50x
Vị thế (Giá trị danh nghĩa USDT)
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 <Vị thế ≤ 5.000
50x
1,00%
2,00%
5.000 <Vị thế ≤ 25.000
20x
2,50%
5,00%
25.000 < Vị thế ≤ 100.000
10x
5,00%
10,00%
100.000 <Vị thế ≤ 250.000
5x
10,00%
20,00%
250.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
2x
12,50%
50,00%
Vị thế > 1.000.000
1x
50,00%
100,00%
Bên cạnh đó, Binance Futures đã bắt đầu cập nhật định kỳ Ký quỹ Duy trì cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin. Việc điều chỉnh dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 tuần tới. Thời gian triển khai cho tuần này là vào 16:00 ngày 23/03/2021 (Giờ Việt Nam) và 16:00 ngày 25/03/2021 (Giờ Việt Nam). Để tránh bị thanh lý, vui lòng thêm tiền ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm vị thế của bạn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
23/03/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (23/03/2021)
4.7 trên 62 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây