Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (21/05/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (21/05/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (21/05/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ của các hợp đồng FIL , EOS và BCH ký quỹ bằng coin vào lúc 10:00 AM ngày 21/05/2021 (Giờ Việt Nam) với mức ký quỹ và đòn bẩy mới như được nêu rõ trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh tuỳ theo từng cấp. Các vị thế đã lập trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Lưu ý quan trọng, thay đổi ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của các Hợp đồng kỳ quỹ bằng Coin được nêu ở trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (v.d tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tại khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
  • FILUSD Vĩnh cửu
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo FIL)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo FIL)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,50%
5,00%
7-10x
5.000 < Vị thế ≤ 10.000
5.000 < Vị thế ≤ 15.000
5,00%
10,00%
6x
10.000 < Vị thế ≤ 15.000
15.000 < Vị thế ≤ 20.000
5,00%
16,67%
5x
15.000 < Vị thế ≤ 20.000
2.000 < Vị thế ≤ 30.000
10,00%
20,00%
4x
20.000 < Vị thế ≤ 25.000
30.000 < Vị thế ≤ 50.000
12,50%
25,00%
3x
25.000 < Vị thế ≤ 30.000
50.000 <Vị thế ≤ 75.000
15,00%
33,33%
1-2x
Vị thế > 30.000
Vị thế > 75.000
25,00%
50,00%
  • EOSUSD Perpetual
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo EOS)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo EOS)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 <Vị thế ≤ 10.000
0 < Vị thế ≤ 30.000
2,50%
5.00%
8-10x
10.000 <Vị thế ≤ 50.000
30.000 < Vị thế ≤ 150.000
5,00%
10,00%
7x
50.000 <Vị thế ≤ 100.000
150.000 <Vị thế ≤ 300.000
5,00%
14,29%
6x
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
300.000 <Vị thế ≤ 450.000
5,00%
16,67%
5x
150.000 <Vị thế ≤ 200.000
450.000 < Vị thế ≤ 600.000
10,00%
20,00%
4x
200.000 < Vị thế ≤ 250.000
600.000 < Vị thế ≤ 750.000
12,50%
25,00%
3x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000
15,00%
33,33%
1-2x
Vị thế > 500.000
Vị thế > 1.500.000
25,00%
50,00%
  • Hợp đồng BCHUSD Vĩnh cửu
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BCH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BCH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 < Vị thế ≤ 500
0 < Vị thế ≤ 500
2,50%
5,00%
8-10x
500 <Vị thế ≤ 1.000
500 <Vị thế ≤ 1.500
5,00%
10,00%
7x
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
1.500 <Vị thế ≤ 2.000
5,00%
14,29%
6x
1.500 <Vị thế ≤ 2.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
5,00%
16,67%
5x
2.000 <Vị thế ≤ 2.500
3.000 <Vị thế ≤ 5.000
10,00%
20,00%
4x
2.500 <Vị thế ≤ 3.000
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
12,50%
25,00%
3x
3.000 <Vị thế ≤ 5.000
7.500 <Vị thế ≤ 10.000
15,00%
33,33%
1-2x
Vị thế > 5.000
Vị thế > 10.000
25,00%
50,00%
Thông tin khác: Thanh lý
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/05/2021
Theo dõi Binance trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (21/05/2021)
4.9 trên 103 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây