Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (18/08/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (18/08/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (18/08/2021)
Xin chào các Binancian,
Binance Futures đã cập nhật các mức ký quỹ của Hợp đồng BTCETH ký quỹ bằng BUSD vào lúc 19:30 ngày 17/08/2021 (Giờ Việt Nam) với mức đòn bẩy và ký quỹmới như được thể hiện trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh theo từng cấp.
  • BTCBUSD, ETHBUSD
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BUSD) 
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BUSD) 
Mức ký quỹ ban đầu
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
26-50x
0 <Vị thế ≤ 5.000
0 <Vị thế ≤ 25.000
2.00%
0.40%
21-25x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
4.00%
0.50%
11-20x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
100.000 <Vị thế ≤ 500.000
5,00%
1.00%
7-10x
100.000 <Vị thế ≤ 500.000
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
10,00%
2,50%
6x
500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
16,67%
5,00%
5x
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000 
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000 
20,00%
10,00%
4x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000 
25,00%
12,50%
3x
10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 
10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000 
33,33%
15,00%
2x
20.000.000 <Vị thế ≤ 60.000.000 
20.000.000 <Vị thế ≤ 30.000.000 
50,00%
25,00%
1x
20.000.000 <Vị thế ≤ 60.000.000
30.000.000 <Vị thế ≤ 60.000.000 
100,00%
50,00%
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
18/08/2021
Theo dõi Binance trên :
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (18/08/2021)
4.4 trên 98 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây