Cập nhật mới cho quy trình Đánh giá Đối tác Affiliate hàng Quý (27/07/2021)

Cập nhật mới cho quy trình Đánh giá Đối tác Affiliate hàng Quý (27/07/2021)

0
Cập nhật mới cho quy trình Đánh giá Đối tác Affiliate hàng Quý (27/07/2021)
Xin chào các Binancian,
Để có thể phục vụ cộng đồng đối tác affiliate, Binance đã áp dụng các cập nhật cho quy trình Đánh giá Đối tác Affiliate hàng Quý Các cập nhật này sẽ chính thức được áp dụng vào lúc 07:00 ngày 27/07/2021 (Giờ Việt Nam)
Xin xem bảng bên dưới để biết tóm lược của phần thay đổi:
Tiêu chuẩn hiện tại
Tiêu chuẩn mới
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Spot (41%-50%):
Giới thiệu thành công 5 nhà giao dịch mới hoặc các nhà giao dịch mới đạt được ít nhất 50 BTC trong tổng khối lượng giao dịch hàng quý.
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Spot (41%) và Futures (30%):
Giới thiệu thành công ít nhất 10 nhà giao dịch mới đạt được tổng khối lượng giao dịch hàng quý tối thiểu từ 50 BTC.
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Spot (50%) và Futures (30%):
Giới thiệu thành công ít nhất 100 nhà giao dịch mới đạt được tổng khối lượng giao dịch hàng quý tối thiểu từ 500 BTC.
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Futures (30%):
Giới thiệu thành công ít nhất 100 nhà giao dịch hoạt động thường xuyên có tổng khối lượng giao dịch hàng quý tối thiểu từ 10.000 BTC.
Lưu ý:
  • Để được chấp thuận tỷ lệ hoa hồng giới thiệu là 50% cho Spot cho lần đầu tiên, đối tác liên kết affiliate phải giới thiệu được tổng cộng ít nhất 500 trader. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản hoặc dịch vụ khách hàng của bạn để đăng ký tỷ lệ hoa hồng giới thiệu là 50% cho Spot sau khi bạn đã mời tổng cộng 500 nhà giao dịch.
  • Các yêu cầu tối thiểu của lần đánh giá hàng quý dựa trên tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Spot của đối tác liên kết affiliate. Các đối tác liên kết affiliate có mức tỷ lệ hoa hồng giới thiệu của Spot là 50% phải giới thiệu được nhiều trader hơn và khối lượng giao dịch của các trader mới cũng phải cao hơn.
    • Nếu đối tác liên kết affiliate hiện đang được áp dụng tỷ lệ hoa hồng giới thiệu là 50% cho Spot và không vượt qua nội dung đánh giá theo quý bao gồm giới thiệu được 100 trader mới và khối lượng giao dịch của các trader mới đạt tối thiểu 500 BTC, nhưng lại thành công giới thiệu được 10 trader mới và khối lượng giao dịch của các trader mới đạt tối thiểu 50 BTC trong một quý, mức hoa hồng giới thiệu tham gia giao dịch Spot của đối tác liên kết affiliate dó sẽ giảm từ 50% xuống 41%.
    • Nếu đối tác liên kết affiliate hiện có tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cho Spot bị giảm xuống 41%, và giới thiệu được 100 trader mới và khối lượng giao dịch của các trader mới đạt tối thiểu 500 BTC trong một quý, thì mức hoa hồng giới thiệu tham gia giao dịch Spot của đối tác liên kết affiliate dó có thể được tăng lại từ 41% lên 50%.
  • Yêu cầu tối thiểu về số lượng trader mới và khối lượng giao dịch áp dụng cho cả đối tác liên kết affiliate của giao dịch Spot và Futures.
  • Nhà giao dịch mới: Đăng ký qua link giới thiệu của đối tác affiliate và thực hiện tối thiểu một giao dịch (giao dịch spot, margin hoặc futures).
  • Xin tham khảo FAQ về Chương trình Đối tác liên kết Affiliate của Binance để biết thêm chi tiết.
  • Nếu bạn muốn biết thêm về Chương trình Đối tác liên kết Affiliate của Binance, xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
27/07/2021
Theo dõi Binance trên :
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 27/07/2021 để bổ sung thêm chi tiết cho quy định đánh giá hàng quý.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới cho quy trình Đánh giá Đối tác Affiliate hàng Quý (27/07/2021)
4.2 trên 96 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây