Cập nhật cho Quy tắc cấp phép cho khoá API (08/07/2021)

Cập nhật cho Quy tắc cấp phép cho khoá API (08/07/2021)

0
Cập nhật cho Quy tắc cấp phép cho khoá API (08/07/2021)
Xin chào các Binancian,
Để cải thiện tính bảo mật của tài khoản người dùng, Binance sẽ điều chỉnh các quy tắc cấp phép "Kích hoạt Giao dịch Spot & Margin" của Khóa API vào ngày 09/07/2021 (UTC), với các chi tiết như sau:
  • Nếu Khóa API của bạn không có (các) địa chỉ IP trong danh sách ưu tiên (whitelisted), tức là Khóa API này cho phép truy cập vào bất kỳ địa chỉ IP nào, thì quyền "Kích hoạt Giao dịch Spot & Margin" đã chọn của bạn sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt. Hệ thống sẽ tự động bỏ chọn quyền này sau khi thời hạn đã hết. Lúc này, bạn có thể kích hoạt lại quyền "Giao dịch Spot & Margin" theo bằng tay, và sau đó bạn có thể xem thông báo thời gian hết hạn tương ứng trên quyền "Kích hoạt Giao dịch Spot & Margin".
  • Nếu Khóa API của bạn có (các) địa chỉ IP được liệt kê trong danh sách ưu tiên, thì quyền "Kích hoạt Giao dịch Spot & Margin" sẽ không hết hạn. 
  • Các quy định mới sẽ được áp dụng cho mọi tài khoản, bao gồm cả tài khoản thường, tài khoản chính và tài khoản phụ.
  • Khóa API được tạo trước thời điểm điều chỉnh sẽ không tự động kích hoạt các quy tắc mới. Tuy nhiên, nếu bạn chỉnh sửa quyền, sẽ có màn hình hiện lên nếu các quy tắc trên được đáp ứng. Sau khi bạn xác nhận, "Kích hoạt Giao dịch Spot & Margin" sẽ được bật và có hiệu lực trong 30 ngày.
  • Binance khuyên bạn nên đưa (các) địa chỉ IP tin cậy vào danh sách ưu tiên cho Khóa API để cải thiện bảo mật tài khoản của mình. Vui lòng không tiết lộ Khóa API của bạn cho bất kỳ ai để tránh thất thoát tài sản. Lưu ý rằng Khóa API của bạn có thể bị tiết lộ khi ủy quyền nó cho nền tảng bên thứ ba.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Ký quỹ (margin) là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Ký quỹ (margin).

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn

Đội ngũ Binance
08/07/2021 hoặc 09/07/2021 (Giờ Việt Nam)
Theo dõi Binance trên :
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật cho Quy tắc cấp phép cho khoá API (08/07/2021)
4.6 trên 87 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây