Cập nhật API của Binance Futures

Cập nhật API của Binance Futures

0
Cập nhật API của Binance Futures
Xin chào các Binancian,
Để cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng và bảo vệ khách hàng, chúng tôi đã cập nhật API của Binance Futures, đặc biệt là các phần liên quan đến trọng số yêu cầu của một số điểm cuối FAPI/DAPI về giới hạn IP.
Cập nhật này đã có hiệu lực từ 02:00 PM ngày 04/01/2021 (giờ Việt Nam). Vui lòng điều chỉnh chương trình để tránh tác động không cần thiết đến giao dịch và các hành vi khác thông qua API.
1. Các điểm cuối FAPI/DAPI sau sẽ sử dụng các quy tắc trọng số mới dựa trên tham số "LIMIT" trong yêu cầu:
LIMIT
Trọng số
1 ≤ LIMIT ≤ 100
1
100 < LIMIT ≤ 500
2
500 < LIMIT ≤ 1,000
5
LIMIT > 1,000
10
FAPI:
 • GET /fapi/v1/klines
 • GET /fapi/v1/lvtKlines
 • GET /fapi/v1/continuousKlines
DAPI:
 • GET /dapi/v1/klines
 • GET /dapi/v1/continuousKlines
 • GET /dapi/v1/indexPriceKlines
 • GET /dapi/v1/markPriceKlines
2. Trọng số của điểm cuối FAPI/DAPI sau sẽ được cập nhật thành 20:
FAPI:
 • GET /fapi/v1/aggTrades
 • GET /fapi/v1/historicalTrades
 • GET /fapi/v1/allForceOrders
 • GET /fapi/v1/forceOrders
DAPI:
 • GET /dapi/v1/aggTrades
 • GET /dapi/v1/historicalTrades
 • GET /dapi/v1/allForceOrders
 • GET /dapi/v1/forceOrders
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu API chi tiết tại đây.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
31/12/2020
Binance – Giao dịch tiền mã hoá – Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với Binance:
Cập nhật API của Binance Futures
4.7 trên 36 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây