Cách sử dụng voucher thưởng và voucher tiền mặt

0
142
1. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Binance, tại phần menu của tài khoản cá nhân, nhấp vào [Trung tâm phần thưởng], bạn cũng có thể tìm thấy mục này tại trung tâm cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp sử dụng đường link https://www.binance.com/vn/my/coupon để tới [Trung tâm phần thưởng]. Trên APP, bạn có thể nhấp tài khoản – trung tâm phần thưởng để tiến vào giao diện này.
2. Khi bạn nhận được voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt thì bạn có thể xem mệnh giá cụ thể, thời gian hết hạn và sản phẩm áp dụng tại Trung tâm phần thưởng
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng (ví dụ tài khoản Futures), sau khi nhấp vào sử dụng voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt thì sẽ có lời nhắc đi mở tài khoản tương ứng; Nếu bạn đã mở tài khoản Futures tương ứng, sau khi sử dụng voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt, có thể tới tài khoản tương ứng để xem voucher tiền mặt hoặc voucher thưởng đã vào tài khoản của mình.
4. Chúc mừng bạn đã sử dụng thành công voucher của Binance! Những phần thưởng mà bạn lĩnh được sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản tương ứng của bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây