Cách đăng ký Môi giới Binance API

Cách đăng ký Môi giới Binance API

0
Cách đăng ký Môi giới Binance API
Đối tác Môi giới Binance API là Hệ thống lợi ích bao gồm chiết khấu giao dịch và hỗ trợ tiếp thị để thưởng cho các đối tác.

Làm thế nào để trở thành Môi giới Binance?

Bạn có thể điền vào biểu mẫu đăng ký tại đây, sau đó bạn sẽ nhận được email gồm ID Môi giới duy nhất và mức chiết khấu.

Môi giới Binance hoạt động như thế nào?

Sau khi nhận được ID Môi giới duy nhất, bạn có thể đăng ký tài khoản mớitạo khóa API cho phép giao dịch. Sau đó, bạn có thể gửi lệnh có chứa ID Môi giới và nhận khoản chiết khấu API theo thời gian thực.
Bạn cũng có thể giới thiệu người dùng đăng ký trên Binance.com bằng mã giới thiệu của bạn và tạo khóa API cho bạn. Vui lòng đảm bảo người dùng mà bạn giới thiệu chưa đăng ký bằng mã giới thiệu của người khác trước đó. Khi họ gửi lệnh bằng ID môi giới của bạn, bạn có thể ngay lập tức nhận được khoản chiết khấu giao dịch 30% – 50%.
Lưu ý:
 • Bạn không được quyền nhận khoản chiết khấu từ những người dùng đã đăng ký bằng mã giới thiệu của người khác hoặc từ những người dùng đã đăng ký trên Binance.com trước khi bạn tham gia Đối tác Môi giới Binance API;
 • Khoản chiết khấu API cho giao dịch spot sẽ được ghi nhận vào Ví Spot và khoản chiết khấu API cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được ghi nhận vào Ví Hợp đồng tương lai;

Làm thế nào để truy vấn điểm cuối API?

Bạn có thể truy vấn số liệu thống kê và lịch sử chiết khấu thông qua điểm cuối API với API công khaitài liệu môi giới API của Binance.
1. Kiểm tra tình trạng thỏa điều kiện của người dùng
Điểm cuối
 • Đối với Spot, GET /sapi/v1/apiReferral/ifNewUser
 • Đối với Hợp đồng tương lai, GET /fapi/v1/apiReferral/ifNewUser
Lưu ý
 • Bạn có thể nhận được khoản chiết khấu khi cả "rebateWorking" và "ifNewUser" đều là True.
 • Nếu "rebateWorking" là true, người dùng này đủ điều kiện được chiết khấu API, có nghĩa là người dùng này không có mã giới thiệu hoặc cấp độ VIP của người này dưới VIP 5.
 • Nếu "ifNewUser" là true, người dùng này là người dùng mới, nghĩa là người này đã đăng ký trên Binance.com sau khi bạn trở thành Môi giới Binance.
2. Tích hợp ID Môi giới của bạn và đặt lệnh
Điểm cuối
 • Đối với giao dịch spot, POST /api/v3/order
 • Đối với giao dịch Hợp đồng tương lai, POST /fapi/v1/order
Lưu ý
 • Giả sử ID Môi giới của bạn là “ABC123”, "newClientOrderId" của điểm cuối đặt lệnh phải bắt đầu bằng "x-ABC123" khi bạn đặt lệnh. Độ dài của newClientOrderId phải dưới 32 ký tự.
3. Kiểm tra khoản chiết khấu
Điểm cuối
 • Đối với giao dịch spot, GET /sapi/v1/apiReferral/rebate/recentRecord
 • Đối với giao dịch Hợp đồng tương lai, GET /fapi/v1/income
Lưu ý
 • Khi bạn tìm thấy "chiết khấu API" trong lịch sử thu nhập Hợp đồng tương lai, điều đó có nghĩa là ID Môi giới của bạn đang hoạt động.
 • Nếu những người dùng bạn truy vấn đủ điều kiện, bạn có thể nhận được khoản chiết khấu.
Để biết thêm thông tin về Đối tác Môi giới Binance API, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Telegram hoặc theo dõi kênh Telegram của chúng tôi.
Cách đăng ký Môi giới Binance API
4.4 trên 72 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây