Các cập nhật về Mức ký quỹ của Hợp đồng Không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng Coin (02/04/2021)

Các cập nhật về Mức ký quỹ của Hợp đồng Không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng Coin (02/04/2021)

0
Các cập nhật về Mức ký quỹ của Hợp đồng Không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng Coin (02/04/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ cho các hợp đồng không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng coin 20x vào lúc 14:00 ngày 02/04/2021 (Giờ Việt Nam), mức ký quỹ mới sẽ được thể hiện như bảng bên dưới.
Hợp đồng không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng coin 20x
Giá trị danh nghĩa tính theo FIL
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 <Vị thế ≤ 5.000
20x
2,50%
5,00%
5.000 < Vị thế ≤ 10.000
10x
5,00%
10,00%
10.000 < Vị thế ≤ 15.000
6x
5,00%
16,67%
15.000 < Vị thế ≤ 20.000
5x
10,00%
20,00%
20.000 < Vị thế ≤ 25.000
4x
12,50%
25,00%
25.000 < Vị thế ≤ 30.000
3x
15,00%
33,33%
Vị thế > 30.000
2x
25,00%
50,00%
Vị thế > 30.000
1x
25,00%
100,00%
Bên cạnh đó, Binance Futures đã bắt đầu cập nhật định kỳ Ký quỹ Duy trì cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin. Việc điều chỉnh dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 tuần tới. Thời gian triển khai cho tuần tới là vào 16:00 ngày 06/04/2021 (Giờ Việt Nam) và 16:00 ngày 08/04/2021 (Giờ Việt Nam). Để tránh bị thanh lý, vui lòng thêm tiền ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin hoặc giảm vị thế của bạn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
02/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi Binance trên
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Các cập nhật về Mức ký quỹ của Hợp đồng Không kỳ hạn FILUSD ký quỹ bằng Coin (02/04/2021)
4.0 trên 68 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây