Binance Margin: Điểm khác biệt giữa chế độ Isolated Margin mới với Cross Margin

0
104

Binance Margin vừa mới triển khai chế độ Isolated Margin, bên cạnh chế độ Cross Margin sẵn có. Bạn có thể chọn giao dịch margin ở mức Cross 5x hoặc Isolated 5x trên trang giao dịch mới, như hình minh hoạ dưới đây.

chế độ Isolated Margin, mỗi cặp giao dịch sẽ có mức ký quỹ (margin) độc lập với nhau:

  • Mỗi cặp giao dịch là một tài khoản isolated margin độc lập. Một tài khoản isolated margin nhất định chỉ có thể chuyển vào, nắm giữ và vay những đồng tiền mã hoá nhất định. Ví dụ, đối với tài khoản isolated margin BTCUSDT, chỉ có BTC và USDT là được chấp nhận. Người dùng có thể mở nhiều tài khoản isolated margin khác nhau.
  • Mỗi vị thế trong một cặp giao dịch là độc lập. Nếu cần gia tăng ký quỹ, kể cả khi bạn có đủ tài sản trong các tài khoản isolated margin hay cross margin khác, thì lượng ký quỹ sẽ không thể tự động thêm vào, mà thay vào đó bạn phải thêm ký quỹ một cách thủ công.
  • Mức ký quỹ của mỗi tài khoản isolated margin được tính độc lập dựa trên tài sản và nợ của tài khoản. 
  • Rủi ro của mỗi tài khoản isolated margin cũng được cô lập. Nếu như tài khoản bị thanh lý thì nó sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác.

Để biết thêm quy định giao dịch isolated margin cụ thể, hãy xem Quy định Giao dịch Isolated Margin. 

chế độcross margin, số tiền ký quỹ sẽ được chia sẻ khắp tài khoản của người dùng:

  • Mỗi người dùng chỉ có thể mở một tài khoản cross margin, và tất cả cặp giao dịch đều khả dụng thông qua tài khoản này.
  • Tài sản trong tài khoản cross margin được chia sẻ bởi tất cả vị thế.
  • Mức ký quỹ được tính dựa trên tổng giá trị tài sản và tổng nợ của tài khoản cross margin.
  • Hệ thống sẽ kiểm tra mức ký quỹ của tài khoản cross margin và gửi thông báo cho người dùng để tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế. Một khi xảy ra thanh lý, tất cả vị thế đều sẽ bị thanh lý.

Để biết thêm quy định giao dịch isolated margin cụ thể, hãy xemQuy định giao dịch Cross Margin

Ví dụ

Ngày 1: Giá ETH trên thị trường là 200 USDT, và giá BCH trên thị trường cũng là 200 USDT. Người dùng A và người dùng B đều nạp 400 USDT vào tài khoản margin để tạo thành số dư margin, và mua ETH và BCH với đòn bẩy 5x. Người dùng A giao dịch ở chế độ cross margin còn Người dùng B giao dịch ở chế độ isolated margin. (Không tính đến phí giao dịch và lãi suất).

NGÀY 1

Người dùng A (Cross Margin)

Người dùng B (Isolated Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

5 ETH

5 BCH

Thế chấp

400 USDT

200 USDT

200 USDT

Mức ký quỹ

(5 ETH * 200 + 5 BCH * 200) 

/ 1600

= 1.25

(5 ETH * 200) 

/ 800

= 1.25

(5 BCH * 200)

 / 800

= 1.25

Trạng thái

Bình thường

Bình thường

Bình thường 

Ngày 3: Giá ETH tăng lên mức 230 USDT, trong khi giá BCH giảm về chỉ còn 180 USDT. 

NGÀY 3

Người dùng A (Cross Margin)

Người dùng B (Isolated Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

5 ETH

5 BCH

Mức ký quỹ

(5 ETH * 230 + 5 BCH * 180) 

/ 1600

= 1.28

(5 ETH * 230)

/ 800

= 1.44

(5 BCH * 180)

 / 800

= 1.125

Trạng thái

Bình thường

Bình thường

(+ 150 USDT lợi nhuận)

Gọi ký quỹ bị kích hoạt

(Người dùng phải tăng thêm ký quỹ)

Ngày 5: Giá ETH giảm về còn 220 USDT, trong khi giá BCH giảm tiếp về 120 USDT, và giả sử cả hai người dùng đều không tăng thêm ký quỹ. 

NGÀY 5

Người dùng A (Cross Margin)

Người dùng B (Isolated Margin)

Tài sản

5 ETH

5 BCH

5 ETH

0

Mức ký quỹ

(5 ETH * 220 + 5 BCH * 160) / 1600

= 1.06

(5 ETH * 220) / 800 = 1.38

(5 BCH * 120) / 800

< 1

Trạng thái

Gọi ký quỹ bị kích hoạt

(Người dùng phải tăng thêm ký quỹ)

Bình thường

(+ 100 USDT lợi nhuận)

Vị thế bị thanh lý

 

Để biết thêm về giao dịch margin trên Binance, hãy đọc Hướng dẫn Giao dịch Margin trên Binance củaBinance Academy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây