Báo cáo dự án – Tranchess (CHESS)

Báo cáo dự án – Tranchess (CHESS)

0
Báo cáo dự án – Tranchess (CHESS)

Giao Thức Theo Dõi, Quản Lý Tài Sản Nhằm Nâng Cao Lợi Suất Trên BSC.

22/10/2021

 

 • Tranchess là một giao thức theo dõi và quản lý tài sản nhằm nâng cao lợi suất với các giải pháp hoàn trả rủi ro khác nhau trên Binance Smart Chain (BSC), bao gồm 3 token tương ứng (QUEEN, BISHOPROOK) và token quản trị CHESS. Nền tảng cung cấp các tính năng khác nhau bao gồm DEX (Tranchess Swap), thị trường tiền tệ (Primary Market), staking và quản trị mạng lưới.
 • CHESS là token quản trị của Tranchess với các mục đích sử dụng sau:
 • Quản trị: Chủ sở hữu token có thể tham gia bỏ phiếu cho phần add-on bổ sung thêm lãi suất hàng tuần của token BISHOP.
  • Phần thưởng giảm giá hàng tuần: Chủ sở hữu token nhận được phần thưởng hoàn lại bằng BTCB hàng tuần (~ 50% phí thu được trong Tranchess).
  • Tăng thu nhập CHESS: Người dùng có thể nhận được phần thưởng yield farming cao hơn bằng cách stake CHESS.
 • Tranchess bao gồm 3 token chính sau đây hoạt động cùng nhau:
  • QUEEN: Là token quỹ theo dõi chỉ số BTC. Người dùng có thể stake BTCB làm tài sản cơ bản để nhận QUEEN. Token có thể được chia thành BISHOP và ROOK.
  • BISHOP: Là token USDC mang lại lợi suất. Chủ sở hữu BISHOP thu thập lãi suất biến đổi hàng tuần. Hàng tuần, giao thức đọc lãi suất USDC từ Venus và thêm phí bảo hiểm được xác định bởi cộng đồng bỏ phiếu. Tổng số tiền sẽ trở thành lãi suất cố định của BISHOP vào tuần tới.
  • ROOK: Là token BTC có đòn bẩy. Chủ sở hữu ROOK sẽ vay từ những chủ sở hữu BISHOP để mua quỹ chính theo dõi BTC. Tìm hiểu thêm về phương pháp xác định tỷ lệ đòn bẩy của ROOK tại đây.
 • Vào 22/10/2021, tổng nguồn cung CHESS và tối đa là 300.000.000, với nguồn cung lưu hành hiện tại là 30.947.242 (~ 10,32% tổng nguồn cung token).
 • Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token tại đây.
Báo cáo dự án – Tranchess (CHESS)
4.0 trên 68 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây