Báo cáo dự án – SuperRare (RARE)

Báo cáo dự án – SuperRare (RARE)

0
Báo cáo dự án – SuperRare (RARE)

Thị trường giao dịch NFT cho phép Sưu Tập và Giao Dịch các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc nhất

11/10/2021

 • SuperRare là một thị trường NFT để sưu tập và giao dịch các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc nhất. Mỗi tác phẩm nghệ thuật được xác thực bởi một nghệ sĩ trong mạng lưới và được mã hóa như một tác phẩm kỹ thuật số có thể sưu tập, sở hữu và giao dịch được bằng tiền mã hoá.
 • RARE là token quản trị của dự án. Chủ sở hữu token hiện có thể quản lý các thông số mạng lưới  sau:
  • SuperRare Spaces: Chủ sở hữu token RARE có thể quyết định các yêu cầu phụ trách để vận hành một space, phí và hoa hồng liên quan cộng với tổng số space.
  • Giới thiệu nghệ sĩ: Chủ sở hữu token RARE có thể giúp chấp thuận yêu cầu của các nghệ sĩ độc lập khi được nhận vào SuperRare.
  • Hoạt động / quản lý ngân quỹ: Chủ sở hữu token RARE  có thể bỏ phiếu để thiết lập các chương trình tài trợ cho các nghệ sĩ hoặc nhà phát triển và phê duyệt chi tiêu đặc biệt.
 • Các tiện ích trong tương lai của RARE có thể bao gồm stake trên các phòng trưng bày khác nhau để báo hiệu sự liên kết, bầu cử người đại diện và truy cập các lợi ích chỉ dành cho người stake (ví dụ: chia sẻ phí, truy cập nghệ thuật, quản lý phòng trưng bày, v.v.).
 • Giao thức bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:
  • SuperRare Spaces: Space là những phòng trưng bày được cộng đồng kiểm duyệt để người phụ trách, người sưu tập và các thành viên cộng đồng có thể đánh dấu và phát hành tác phẩm của mình thông qua SuperRare. Mỗi space được giám sát bởi một nhà điều hành được chỉ định, lựa chọn từ một cuộc bỏ phiếu cộng đồng của những người nắm giữ RARE. Các nhà điều hành được bầu chọn sẽ chọn và giới thiệu nghệ sĩ của họ, tiếp thị khi họ thấy phù hợp và kiếm tiền hoa hồng từ tất cả doanh số bán hàng thông qua space của họ.
  • SuperRare DAO: SuperRare chuyển tất cả hoa hồng và phí của nền tảng đến SuperRare DAO. Một hội đồng quản trị gồm 7 người kiểm soát kho bạc của cộng đồng thông qua một ví đa chữ ký (multi-sig) 4 trong 7.
  • Hợp đồng Sovereign minting: Các nghệ sĩ độc lập trên SuperRare có thể tạo ra token mang thương hiệu hoặc dự án của riêng họ, cho phép các nghệ sĩ tạo các hợp đồng đúc NFT theo yêu cầu riêng.
 • Từ ngày 11/10/2021, tổng nguồn cung và tối đa của token RARE là 1.000.000.000 và nguồn cung lưu hành là 141.035.088 (~ 14,10% tổng nguồn cung token).
 • Tìm hiểu thêm về thông tin phân phối token tại đây.
Báo cáo dự án – SuperRare (RARE)
4.3 trên 71 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây