Báo cáo dự án – Polkadot (DOT)

Báo cáo dự án – Polkadot (DOT)

0
Báo cáo dự án – Polkadot (DOT)

Một Mạng Lưới Riêng Lẻ Giúp Tương Tác và Mở Rộng Cross-Chain

17/08/2020

 • Polkadot tạo điều kiện cho khả năng mở rộng và khả năng tương tác bằng cách kết nối nhiều blockchain thành một mạng lưới thống nhất.
 • Cơ sở hạ tầng của Polkadot bao gồm Relay Chain, Parachains, và Bridges.
  • Relay Chain là central chain của mạng lưới Polkadot. Tất cả validator của Polkadot đều được stake trên Relay Chain.
  • Parachains là Parallel chain kết nối với Relay chain và được duy trì bởi các validator, được gọi là collator.
  • Bridgeslà blockchain đặc biệt cho phép Parachains tương tác với các blockchain bên ngoài mạng lưới như EthereumBitcoin.
 • DOT token được sử dụng để vận hành trong toàn hệ thống của Polkadot. DOT được sử dụng cho nhiều mục đích như:
  • Quản trị: Nơi người tham gia có thể quản lý các bản cập nhật và sửa lỗi giao thức.
  • Staking: Nơi các token được stake để đảm bảo mạng vẫn an toàn. Vì những validator tốt sẽ được thưởng và các tác nhân xấu sẽ mất tiền stake.
  • Bonding: Nơi các parachain mới được hỗ trợ bởi các bonding token.
  • Phí: Để chuyển dữ liệu qua các parachain.
 • Dựa trên phiếu bầu của stakeholder đầu tiên trên Polkadot, tất cả các DOT token sẽ được định giá lại theo hệ số 100 ở block 1.248.328, ước tính diễn ra vào lúc 4:40 chiều ngày 21/08/20 (UTC). Để hỗ trợ kế hoạch định danh lại, tất cả các khoản nạp DOT được thực hiện trên Binance sau block 1.205.128 sẽ được nhân với hệ số 100. Ví dụ: nếu người dùng  nạp 10 DOT, họ sẽ được ghi nhận với 1.000 DOT vào tài khoản của mình.

Lịch sử giá ghi nhận theo ngày (USD)

Báo cáo dự án – Polkadot (DOT)
5 trên 70 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây