Báo cáo dự án – ​Kusama (KSM)

Báo cáo dự án – ​Kusama (KSM)

0
Báo cáo dự án – ​Kusama (KSM)

Một mạng lưới mở, không cần cấp phép cho phiên bản thử nghiệm của Polkadot

02/09/2020

 • Kusama là một mạng lưới mở, không cần cấp phép nhằm mục đích trở thành cơ sở thử nghiệm cho những thay đổi nâng cấp đáng kể trên Polkadot.
 • Điểm khác biệt chính giữa Kusama và Polkadot: Kusama đãthay đổi các thông số quản trị cho phép nâng cấp mạng nhanh hơn, với bảy ngày để bỏ phiếu trưng cầu ý kiến và tám ngày để thực hiện những nâng cấp đó sau một cuộc bỏ phiếu.
 • Kusama's infrastructure includes the Relay Chain, the Parachains, and the Bridges.
 • Các cơ sở hạng tầng chính của Kusama gồmRelay Chain,Parachains, và Bridges.
  • Relay Chain: là central chain của Kusama. Tất cả các validators của Polkadot đều được stake trên Relay Chain.
  • Parachains: là các chuỗi Parallel kết nối với Relay chain  và được duy trì bởi các validators, được gọi Collators.
  • Bridges: là blockchains đặc biệt cho phép Parachains tương tác với các blockchain bên ngoài mạng lưới như Ethereum and Bitcoin.
 • KSM token được sử dụng để vận hành trong toàn hệ thống của Kusama. KSM được sử dụng cho nhiều mục đích như:
  • Quản trị: Nơi người tham gia có thể quản lý các bản cập nhật và sửa lỗi giao thức.
  • Staking: Nơi các token được stake để đảm bảo mạng vẫn an toàn. Vì những validator tốt sẽ được thưởng và các tác nhân xấu sẽ mất tiền stake.
  • Bonding: Nơi các parachain mới được hỗ trợ bởi các bonding token.
  • Phí: Để chuyển dữ liệu qua các parachain.

  Lịch sử giá ghi nhận theo ngày (USD)

Báo cáo dự án – ​Kusama (KSM)
4.0 trên 68 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây