Báo cáo dự án – Fantom (FTM)

Báo cáo dự án – Fantom (FTM)

0
Báo cáo dự án – Fantom (FTM)

Nền Tảng Hợp Đồng Thông Minh Dựa Trên Dag.

 • Fantom đang xây dựng một nền tảng có thể lập trình được trên một sổ cái phân tán dựa trên DAG (công nghệ đồ thị vòng tròn được hướng dẫn).
 • Fantom sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake và thuật toán đồng thuận aBFT (khả năng chịu lỗi byzantine) không đồng bộđược gọi là "Lachesis", được tích hợp với Máy ảo Ethereum (EVM) và ngăn xếp Web3JS. Do đó, người dùng có thể viết, biên dịch và triển khai các hợp đồng thông minh trên Fantom giống như trên Ethereum.
 • Các tính năng chính của Fantom được biết đến với:
  • Tốc độ:trên Fantom, user không cần đợi xác nhận block; thường giao dịch cuối cùng được xác nhận trong vòng 1-2 giây.
  • Bảo mật: với việc sử dụng giao thức đồng thuận Lachesis aBFT, Fantom có thể hỗ trợ một số lượng lớn các node trong môi trường mã nguồn mở, không cần cấp phép.
  • Hỗ trợ hợp đồng thông minh: Fantom cho phép các bên thực hiện hợp đồng thông minh trong một môi trường không tin cậy và có khả năng mở rộng cao.
 • Token FTM được sử dụng để stake, quản trị on-chain và thanh toán phí trên mạng lưới. Đương nhiên, FTM cũng có thể được sử dụng để chuyển về giá trị bằng FTM.

Lịch sử giá ghi nhận theo ngày (bằng USD)

 

1. Fantom (FTM) là gì?

Fantom đang xây dựng một nền tảng có thể được lập trình nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng trên một sổ cái phân tán dựa trên DAG bằng cách sử dụng các nguyên tắc aBFT để đạt được sự đồng thuận và một trình biên dịch mới có thể xác minh và máy ảo dựa trên đăng ký để thực hiện hợp đồng thông minh.

Một số tính năng chính của Fantom bao gồm:

 • Kích hoạt các hợp đồng thông minh trong hệ thống dựa trên DAG, sử dụng giao thức Lachesis.
 • Các node không cần biết về sự tồn tại của các node khác khi tham gia vào mạng lưới.
 • Sử dụng dấu thời gian của Lamport để đạt được thứ tự địa hình của các event block.

Sự ra đời của FANTOM nhằm "cung cấp khả năng tương thích giữa tất cả các cơ quan giao dịch trên toàn thế giới bằng cách sử dụng công nghệ DAG", và tạo ra cơ sở hạ tầng mới với độ tin cậy cao cho phép thực hiện các giao dịch và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra, Fantom cũng giúp phát triển một trình biên dịch có thể xác minh và máy ảo dựa trên đăng ký, tự động kiểm tra tính đúng đắn, tạo bằng chứng về hành vi hợp đồng thông minh và thực thi các hướng dẫn hiệu quả hơn các mô hình hiện có.

Một số điểm nổi bật chính của Fantom bao gồm:

 • Dự án đã huy động được ~ 39,7 triệu USD thông qua việc bán token trong vòng private và public diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018.
 • Fantom ra đời nhằm mục đích kích hoạt các hợp đồng thông minh trong các hệ thống dựa trên DAG.
 • Fantom sử dụng thuật toán Coffman – Graham để đạt được Khả năng chịu lỗi Byzantine không đồng bộ ("aBFT").

Token gốc FTM có các chức năng sau:

 • Để stake và trở thành validator node: nhằm bảo vệ mạng lưới để đổi lại phần thưởng block và giao dịch. Các node sẽ được xếp hạng dựa trên tốc độ xác nhận giao dịch. Do đó, các node hoạt động tốt hơn với phần cứng tốt hơn sẽ kiếm được nhiều phần thưởng hơn cho mỗi lần stake FTM
 • Để thanh toán phí giao dịch: người dùng có thể thanh toán phí giao dịch bằng FTM
 • Để bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị on-chain: mỗi chủ sở hữu token sẽ được chạy một validator node hoặc người đã ủy quyền FTM của họ cho một validator node nào đó, sẽ có thể tham gia bỏ phiếu cho các đề xuất liên quan đến sự thay đổi cấu trúc của mainnet, sửa đổi các thông số hệ thống như phần thưởng block, và có quyền bầu chọn cho người điều hành và ủy ban kỹ thuật.

2. Blockchain và Dữ liệu mạng

2.1 Giới thiệu

Fantom đã tạo ra một khuôn khổ chung có tên là Lachesis cho sự đồng thuận dựa trên DAG để xây dựng các hệ thống phân tán có thể mở rộng. Đội ngũ Fantom cũng đã phát triển một giao thức đồng thuận mới gọi là ONLAY, và được dựa trên khung Lachesis. ONLAY đảm bảo khả năng chịu lỗi của Byzantine thực tế khi có tới một phần ba số người tham gia bị xâm phạm.

Thách thức chính mà Fantom hướng tới là sự đồng thuận nhanh chóng và đặt lệnh đáng tin cậy cho các sự kiện.

Đối với Giao thức ONLAY, đội ngũ Fantom tuyên bố rằng các thử nghiệm ban đầu của họ đã chỉ ra việc tận dụng các lớp được chỉ định của các event block có thể giúp đạt được thứ tự các khối xác định hơnvà giao thức dựa trên lớp mới là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn để có thể đạt được sổ cái phân tán xác định, có khả năng phục hồi .

2.2 Quy trình giao dịch cuối cùng

Sau đây là một số bước để giao dịch đạt được kết quả cuối cùng trong mạng lưới Fantom:

 • Khi người dùng gửi giao dịch vào một node, biên lai gửi thành công sẽ được cấp cho khách hàng như một xác nhận của giao dịch đã gửi.
 • Node sẽ chia lô các giao dịch do người dùng gửi vào một event block mới được sửa đổi thành cấu trúc DAG của các event block, sau đó sẽ phát chúng tới tất cả các node khác trên hệ thống. Node sẽ gửi một biên nhận xác nhận rằng mã nhận dạng chứa event block đó đang được xử lý.
 • Khi đa số node nhận diện được event block (ví dụ: trở thành root event block) hoặc root block, node sẽ gửi xác nhận thông báo rằng event block đã được đa số node đã thừa nhận.
 • Hệ thống sẽ xác định điều kiện vào lúc Root event block trở thành một Clotho để được đa số các node thừa nhận. Sau đó khách hàng sẽ nhận được một xác nhận để biết rằng event block đã đến gần với giai đoạn hoàn thành (bán kết) với tư cách là một Clotho hoặc được xác nhận bởi một Clotho.
 • Sau giai đoạn Clotho, mạng lưới sẽ xác định dấu thời gian đồng thuận cho Clotho và các event block phụ thuộc của nó. Sau khi event block nhận được dấu thời gian đồng thuận cuối cùng, nó sẽ được hoàn thiện và xác nhận cuối cùng sẽ được cấp và thông báo đến khách hàng rằng giao dịch đã được hoàn tất thành công.

Mainchain và Atropos của Lachesis DAG

 

Như vậy, sẽ có tổng cộng 5 lần xác nhận được gửi đi và lần thứ 5 là xác nhận cuối cùng cho một giao dịch thành công.

Đội ngũ phát triển cũng đưa ra lưu ý rằng có một số trường hợp giao dịch đã gửi có thể không được thực hiện thành công. Ví dụ như một giao dịch không vượt qua quá trình xác thực (không đủ số dư tài khoản hoặc vi phạm các quy tắc tài khoản). Hoặc xảy ra lỗi khác khi tính toàn vẹn của cấu trúc DAG và các event block không tuân theo có thể do sự tồn tại của các node bị xâm phạm hoặc bị lỗi. Trong những trường hợp không thành công, các event block được đánh dấu để loại bỏ và các vấn đề được phát hiện sẽ được thông báo đến tất cả các node. Khách hàng sẽ nhận được biên nhận về lỗi.

 

2.3 Tổng quan về mạng lưới

Fantom bao gồm các node được phân biệt thành user và validator. ONLAY framework giới thiệu cách phân lớp đồ thị trên DAG để đạt được thứ tự đáng tin cậy của các event block.

ONLAY tận dụng các lớp event block được chỉ định để đạt được sự đồng thuận về thứ tự cuối cùng của các event block và giao dịch trên các hệ thống phân tán. Mỗi node duy trì DAG của riêng mình và tính toán main chain của các event block cuối cùng. Giao thức đồng thuận đạt được pBFT được tối ưu hóa với tính cuối cùng dựa trên DAG xác định trên các giao dịch hợp lệ và các node trung thực. Sau khi một block được hoàn thành trên ONLAY, nó là block cuối cùng mà không cần xác nhận thêm, theo xác suất trong sự đồng thuận của Nakamoto (bằng BTC, ETH).

2.4 Hệ thống 3 blockchain

Có 3 lớp blockchain trong kiến trúc Fantom: Node Service Blockchain ("NS"), OPERA Chain và Mainchain Blockchain ("MC"). NS Blockchain lưu trữ các mã nhận dạng node của mạng. OPERA là DAG của các event block. MC blockchain là chuỗi chính, lưu trữ các event block đã được mạng xác nhận và hoàn thiện.

Đối với 3 lớp blockchain được liệt kê ở trên thì:

 • OPERA chain epoch có dynamic epoch time (1-10 giây).
 • MC block epoch có dynamic epoch time (1-30 giây).
 • NS block epoch có dynamic epoch time phụ thuộc vào MC và OPERA epoch.

2.5 Chuỗi công cụ lập trình hợp đồng thông minh

Các tính năng chính của chuỗi công cụ ngôn ngữ lập trình mới bao gồm:

 • Khả năng tương thích với Solidity dành cho lập trình viên: các hợp đồng thông minh được phát triển trong Solidity (dành cho Ethereum) sẽ dễ dàng di chuyển sang chuỗi công cụ ngôn ngữ lập trình mới.
 • Trọng tâm của chuỗi công cụ ngôn ngữ lập trình mới phải là an toàn, bảo mật và tiêu thụ năng lượng thấp.
 • Để đạt được sự an toàn, các hợp đồng thông minh cần phải thực thi có thể xác minh được.
 • Xác định các tập hợp con / phần mở rộng cho Solidity để dễ dàng xác minh tự động các hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng ngôn ngữ đặc tả đan xen với mã Solidity.
 • Phần mềm được phân phối phải có nguồn mở và được cấp phép với GPL V3.0.

2.6 Cơ chế Proof-of-Stake (PoS

Fantom đang có kế hoạch triển khai Proof of Stake để bảo mật mạng mà không cần cấp phép và cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào bằng cách khởi chạy hoặc ủy quyền cho một node xác thực.

Các node tham gia để đạt được sự đồng thuận được gọi là "validator node". Người dùng có thể chạy một node xác thực bằng cách stake tối thiểu 3.175.000 token FTM gốc. Người dùng cũng có thể ủy quyền cho một node xác thực bất kỳ lượng FTM nào, và tài khoản đang chạy tài khoản validator sẽ nhận được một khoản phí cố định 15% từ tất cả các phần thưởng được tạo bởi token của người ủy quyền.

Lợi nhuận hàng năm cho các validator node (chỉ phần thưởng block). Phần thưởng của validator có hai phần:

 1. Phần thưởng block: Trong bốn năm đầu tiên sau khi ra mắt mạng chính, validator sẽ có thể kiếm được phần thưởng block được tính toán hàng ngày dựa trên số lượng event block mà họ xác nhận.
 2. Phí giao dịch: Đối với các event block được mạng lưới xác nhận, phí giao dịch sẽ được phân phối cho các validator node đã xác nhận event block đó.

Phần thưởng của validator cũng bị ảnh hưởng bởi Proof of Importance. Điểm số này là một mô hình đa yếu tố ảnh hưởng đến phần thưởng mà validator kiếm được. Validator kiếm được phần thưởng không chỉ dựa trên số lượng FTM gốc được stake, mà còn bởi một số yếu tố khác bao gồm:

 • Hiệu suất xác thực: Khi event block đã đạt đến ngưỡng xác thực bằng hai phần ba công suất xác thực của mạng, validator đã tham gia một cách hiệu quả vào quá trình xác thực block nếu quá trình này xảy ra trước khi đạt đến ngưỡng xác thực. Trung bình, một validator hiệu quả phải tham gia vào việc xác thực được hai phần ba tất cả các event block. Những người liên tục không tham gia hoặc tham gia sau khi đạt đến ngưỡng xác thực, sẽ bị phạt, kiếm được ít phần thưởng block hơn và cuối cùng sẽ bị loại khỏi mạng.
 • Giao dịch gốc: Validator sẽ phải chấp nhận các giao dịch mới được gửi đến mạng và đóng vai trò là người khởi tạo các giao dịch đó. Những người liên tục không bắt nguồn giao dịch sẽ bị phạt, nhận được ít phần thưởng block hơn và cuối cùng sẽ bị loại khỏi mạng.
 • Sức mạnh xử lý: Sức mạnh xử lý của validator sẽ được đo lường thường xuyên.

Các node không tham gia vào sự đồng thuận được gọi là các node "không xác thực" (non-validating) hoặc "lắng nghe" (listening). Các node này có thể đồng bộ hóa với mạng, gửi và nhận các giao dịch. Tuy nhiên, họ không đóng góp vào bất kỳ vòng biểu quyết nào để xác nhận giao dịch.Vì không tham gia vào sự đồng thuận, việc chạy một node không xác thực sẽ không kiếm được bất kỳ phần thưởng nào.

3. Sản phẩm và các chỉ số

Tìm hiểu thêm thông tin sử dụng token gốc trên mạng lưới tại đây.

Dự kiến các trường hợp sử dụng bao gồm:

 • Thanh toán ngang hàng không qua trung gian tài chính.
 • Các ứng dụng "Tiết kiệm chia sẻ", chẳng hạn như chia sẻ đi xe, mà không bị bên trung gian cắt giảm.
 • Quản lý chuỗi cung ứng có thể được theo dõi ở mọi bước, với dữ liệu được lưu trên một sổ cái bất biến.
 • Các chính phủ và tổ chức cần giao tiếp với nhau thông qua sổ cái hoặc cơ sở dữ liệu dùng chung.

Hiện tại, Fantom có sẵn ví trên iOSAndroid, được kết nối với phiên bản cũ hơn của sổ cái phân tán Fantom. Nó cho phép người dùng chuyển token testnet giữa các tài khoản, với các xác nhận dưới 1 giây.

 

4. Hoạt động kinh tế và phân phối nguồn cung

Tên Token

FTM

Loại Token

ERC-20 và BEP2

Phân bổ bán trong vòng hạt giống 

3,15% tổng nguồn cung

Thời gian bán token trong vòng hạt giống

Tháng 2 – tháng 3 năm 2018

Giá bán vòng hạt giống

0,016 USD

Phân bổ bán trong vòng private 

37,04% tổng nguồn cung

Thời gian bán token trong vòng private

Tháng 4 – tháng 6 năm 2018

Giá bán vòng private 

Vòng bán Private 1 – 0,031 USD, Vòng bán Private 2 – 0,035 USD

Vốn huy động được trong vòng private

Vòng bán private 1 – 24,7 triệu USD, Vòng bán private  2 – 12,9 triệu USD

Phân bổ bán trong vòng public 

1,57% tổng nguồn cung

Thời gian bán token trong vòng  public 

15/06/2018

Giá bán vòng public

0,04 USD

Vốn huy động được trong vòng public 

~2,2 triệu USD (4.947 ETH)

Nguồn cung lưu hành

12.013.965.609 (41,7%)

4.1Phân phối nguồn cung token

 • Vòng hạt giống tokens chiếm 3,15% tổng nguồn cung.
 • Vòng Privatetoken chiếm 37,04% tổng nguồn cung.
 • Vòng Publictoken chiếm 1,57% tổng nguồn cung.
 • Đội ngũ phát triển được phân bổ 7,49% tổng nguồn cung token.
 • Cố vấn nhận được 12% tổng nguồn cung token.
 • Dự trữ Token cấu thành 6% tổng nguồn cung token.
 • Phần thưởng Blockđược phân bổ 32,75% tổng nguồn cung token.

Phân phối nguồn cung token FTM

Vòng hạt giống:được tiến hành từ 02/2018 đến 03/2018 với giá 0,016 USD / FTM (10.000.000 FTM) với tỷ lệ trung bình là 642,17 USD = 1 ETH và huy động được tổng cộng 1,6 triệu USD, bao gồm 1.386 ETH, 613.514 USD và 130.000 AUD, bán 3,15% tổng nguồn cung token.

Vòng Private 1: được tiến hành từ 03/2018 đến 05/2018 với giá 0,031 USD / FTM (805.021.058,4 FTM) với tỷ lệ trung bình là 667,03 USD = 1 ETH và huy động được tổng cộng 24,8 triệu USD, bao gồm 3.248.082 USD và 32.265 ETH, bán 25,35% tổng nguồn cung token.

Vòng Private 2:được tiến hành từ 05/2018 đến 06/2018 với giá 0,035 USD / FTM (369,574,672 FTM) với tỷ lệ trung bình là 614,50 USD = 1 ETH và 6,469 USD = 1 BTC và đã huy động được tổng cộng 12,9 triệu USD, bao gồm 700.000 USD, 8 BTC và 19.780 ETH, bán 11,69% tổng nguồn cung token.

Vòng Public: được tiến hành vào 15/06/2018 với giá 0,04 USD / FTM (50.000.000 FTM) với tỷ lệ 463,28 USD = 1 ETH và huy động được tổng cộng 4.317 ETH (~ 2 triệu USD với giá 0,04 USD / FTM), bán 1,57% tổng nguồn cung token.

4.2 Quản lý Token và sử dụng quỹ

Tính đến 05/2019, Fantom đã sử dụng khoảng 28,2% quỹ TGE theo phân bổ dưới đây:

 • 24% cho Marketing.
 • 16% cho Đội ngũ phát triển.
 • 19% cho Nghiên cứu và Phát triển.
 • 1% cho Kiểm toán phần mềm.
 • 3% cho Pháp lý.
 • 37% cho Phát triển kinh doanh.

Quỹ tiền mã hoá của Fantom được lưu giữ trong một số ví có chữ ký duy nhất được nắm giữ bởi những người khác nhau trong tổ chức, những người mà nhóm nghiên cứu đã chọn và không thể tiết lộ vì lý do bảo mật. Các loại tiền fiat của Fantom được giữ trong một tài khoản ngân hàng, nếu muốn sử dụng đến phải có sự chấp thuận của hai trong số ba cá nhân trong Fantom cũng như việc thanh toán các quỹ tiền mã hoá. Bên cạnh đó, hồ sơ giao dịch sẽ được chia sẻ với cả ba cá nhân để cung cấp dấu vết kiểm toán hoàn chỉnh về tất cả các khoản tiền đã chi.

4.3 Lộ trình phân phối token FTM

Biểu đồ sau thể hiện số lượng và bảng phân tích của tất cả các token FTM sẽ được phát hành vào lưu hành hàng tháng.

Lộ trình phân phối token FTM 

5. Lộ trình, cập nhật và phát triển kinh doanh

5.1 Lộ trình ban đầu

NGÀY DỰ KIẾN

CỘT MỐC

NGÀY THỰC TẾ

THỜI GIAN

BÌNH LUẬN

Q2/2018

Xác thực giao thức Lachesis và kiến trúc Fantom

Q2/2019

Trễ 

Paper on OPERAPaper on FantomPaper on ONLAY

Q2/2018

Bán token trong vòng Private và public 

Q2/2018

Kịp thời

Medium

Q2/2018

Phát triển và phân phối Ví FANTOM

Q4/2018

Trễ

Web WalletDesktop WalletMobile Wallet

Q3/2018

Mở Middleware chính và phát hành API

Q3/2018

Kịp thời

API

Q1/2019

Đạt được khả năng tương thích EVM của máy ảo

Q1/2019

Kịp thời

EVMEVM in Rust

Q3/2019

Bắt đầu phát triển mạng chính Lachesis, hoàn thành mô hình đồng thuận và mô hình phí

Trong tiến trình

Kịp thời

LachesisFantom PoS

5.2 Các mốc thời gian muộn

 • Xác thực giao thức Lachesis: đội ngũ cho biết mặc dù giao thức Lachesis đã được xác minh về mặt lý thuyết, tuy nhiên việc triển khai kỹ thuật chỉ được xác minh sau lần triển khai đầu tiên của giao thức vào cuối quý 3/ 2018.
 • Phát triển ví Fantom: lưu ý rằng ví chỉ được cung cấp công khai sau khi việc triển khai kỹ thuật của giao thức Lachesis được xác minh.

5.3 Lộ trình đã được cập nhật

Q3/2019:

 • Bản phát hành Mainnet.
 • Thực hiện quan hệ đối tác và cố vấn an toàn ở Dubai.
 • Xuất bản Paper Virtual Machine (máy ảo).
 • Hoàn thành tài liệu quản trị mainnet của Fantom.

Q4/2019:

 • Hoàn thành hợp đồng tư vấn và công nghệ đầu tiên tại Dubai.
 • Thiết lập quan hệ đối tác ở Đông Nam Á và Trung Đông.
 • Hoàn thành thông số trình biên dịch có thể xác minh cho Máy ảo.
 • Hoàn thành các thông số kỹ thuật API JavaScript.
 • Cho phép chạy các node listening trên thiết bị di động.

Q2/2020:

 • Sắp xếp hội đồng phát triển công nghệ FANTOM.
 • Hỗ trợ phát triển FANTOM trở thành mã nguồn mở.
 • Thành lập cơ quan hỗ trợ nghiên cứu FANTOM.
 • Nâng cao mô hình hệ thống.
 • Khởi chạy dịch vụ ứng dụng hậu cần mở.

5.4 Quan hệ đối tác thương mại và tiến trình phát triển kinh doanh

 • COTI: COTI là một dự án đang nghiên cứu xây dựng một sổ cái phân tán dựa trên DAG mới, tập trung vào cơ sở hạ tầng thanh toán. Fantom đang hợp tác với COTI để nghiên cứu và phát triển aBFT.
 • Fusion: Fusion đã và đang nghiên cứu công nghệ Quản lý Quyền Kiểm soát Kỹ thuật số ("DCRM") giúp chuyển giao tài sản cross-chain an toàn. Fantom và Fusion đang hợp tác để tích hợp DCRM trên đầu sổ cái phân tán của Fantom.
 • Đại học Sydney: Fantom đang hợp tác với nhóm Ngôn ngữ lập trình của Đại học Sydney để nghiên cứu và phát triển một chuỗi công cụ lập trình mới nhằm đạt được tính bảo mật và hiệu quả trong việc thực thi các hợp đồng thông minh.
 • Austrade: Austrade chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho Phái đoàn Blockchain của Úc đến Dubai và có sự hiện diện chuyên dụng ở Dubai. Điều lệ của họ là thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ thương mại của Úc và UAE. Fantom Innovational Lab, đại diện là một tổ chức của Úc, đã được chấp nhận làm đại biểu cho phái đoàn thương mại này.
 • Nghiên cứu Sikoba: Sikoba Researchlà một công ty có trụ sở tại Luxemburg chuyên về máy tính phân tán, kinh tế tiền mã hoá và áp dụng mật mã (chẳng hạn như zero-knowledge proof) vào các hệ thống blockchain. Fantom đang làm việc với Sikoba để phát triển các cơ chế khuyến khích hành vi tốt trên mạng Fantom, quản trị và Isekai, một công cụ để chứng minh tính đúng đắn trong các hợp đồng thông minh.

6. Đội ngũ phát triển dự án

Dr. Ahn Byung Ik

Founder

Tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Yonsei, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ thực phẩm Hàn Quốc, Người đồng sáng lập nền tảng công nghệ thực phẩm SikSin.

David Richardson

Director

Nguyên Giám đốc điều hành tại Mid-Ocean Consulting Ltd., Chủ tịch Ngân hàng Oceanic và Trust.

Andre Cronje

Technical Advisor

Cựu Trưởng phòng đánh giá code tiền mã hoá tại CryptoBriefing, Nhà phân tích công nghệ tại Leminiscap và Kỹ sư cơ sở hạ tầng blockchain tại CryptoCurve

Fred Pucci

Legal Counsel

Đối tác tại TCM Capital, Tổng cố vấn tại Grasshopper Capital, cựu Giám đốc giám sát Toàn cầu tại ANZ

Michael Kong

Director and CIO

Cựu CTO tại Digital Currency Holdings, Cố vấn cho Quỹ Enosi và Nhà phát triển tại Block8

Michael Chen

CMO

Cựu Cố vấn tại Quỹ Fusion, Phát triển Kinh doanh tại Origin X Capital, và Nhà chiến lược marketing tại Công ty BlockCloud

Ashton Hettiarachi

Head of Innovation

Giám đốc điều hành của Blockchain Partners Holdings, Đồng sáng lập của Innovate Society

David Freuden

Partnerships

Người sáng lập MonsterPlay, một công ty tư vấn kinh doanh thích hợp, cựu cố vấn tại Xinfin Hybrid Blockchain

Aleksander Kampa

Technical Advisor

Giám đốc tại Sikoba, một nền tảng IOU blockchain, Nhà nghiên cứu tại New Money Hub

Samuel Marks

Development Consultant

Tiến sĩ ngành Kỹ thuật y sinh tại Đại học Sydney, Giám đốc Offscale.io – một công ty tư vấn phần mềm

Bariq Sikandari

Senior Consultant

Giám đốc tại SKCHAIN Advisors, Giám đốc quan hệ đối tác tại Fusion Foundation

Maxim Prishchepo

Developer Lead

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Sfxdx, một công ty có các nhà phát triển làm việc trong dự án Fantom

Quan Nguyen

Developer

Maxim Zakharov

Developer

Agustin Chiappe Berrini

Developer

Guillaume Drevon

Cryptography Engineer

Yury Chernyshov

Developer

Anatoliy Sokolnikov

Developer

Egor Lysenko

Developer

Gleb Selyukov

Developer

Oleg Kislisin

Developer

Alexander Guzev

Developer

Hồ sơ GitHub của một số nhà phát triển không có sẵn, vì hầu hết công việc của họ được thực hiện thông qua tài khoản GitHub của Sfxdx.

7. Tổng quan về hoạt động và cộng đồng của Fantom

7.1 Hoạt động phát triển

7.2 Dữ liệu social và cộng đồng

Tổng quan và chiến lược cộng đồng social

Sau đây là chiến lược cộng đồng hiện tại và tương lai của Fantom:

 • Luôn cập nhật cho cộng đồng những phát triển mới nhất và giúp các thành viên trong nhóm tương tác với cộng đồng một cách thường xuyên.
 • Tham dự, hỗ trợ và tổ chức Hackathons và DevCons.
 • Sử dụng các cuộc gọi trực tiếp trong Kênh Discord để thảo luận về phát triển dự án với cộng đồng
 • Chương trình đại sứ tại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
 • Tài trợ và các cuộc thi để khuyến khích các nhà phát triển tài năng xây dựng dựa trên Fantom.
 • Yếu tố game hóa trong việc tham gia vào mạng lưới giúp khuyến khích các thành viên cộng đồng chạy các validator node.
 • Tổ chức cuộc thi đồ họa thông tin cộng đồng.

Các kênh cộng đồng và social

Telegram (English)

Twitter (English)

Medium (English)

Telegram (Chinese)

Telegram (Korean)

Discord

Facebook (English)

Reddit

8. Phụ lục

Báo cáo dự án – Fantom (FTM)
4.0 trên 29 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây